Networking - Unit 6: Talking about your town

Thứ sáu ngày 19 thg 02 năm 2016
Networking - Unit 6: Talking about your town
Để tạo dựng thêm mối quan hệ, chúng ta cũng có thể giới thiệu về nền văn hóa địa phương, đất nước với các đối tác nước ngoài.

Hầu hết những người khách từ đất nước khác đến đều muốn cảm nhận một điều gì đó “từ địa phương”. Họ muốn thưởng thức những món ăn đặc sản, muốn chơi với những thứ lạ lẫm và muốn trải nghiệm chuyến đi một cách hoàn chỉnh (không ai muốn đi công tác mà chỉ cắm đầu vào làm cả). Sau đây sẽ là những cấu trúc nên dùng khi bạn muốn nói về những thứ thú vị ở địa phương mình:

 • Dẫn khách đi chơi:

If we go along here, we come to ...

On your left/right you can see ...

The [place] is right in front of you / on your left / right

The [building] is opposite the ...

The castle / church / ... was built by ... in ...

This is famous for ...

 • Khuyên khách nên làm gì ở địa phương mình:
  There’s a(n) great / fanstatic / interesting exhibition / art gallery / museum / restaurant / café / shop / park / street.
  It’s really worth visiting / seeing / a visit.
 • Chỉ đường cho khách:
  It’s next to / near / close to / just around the corner from the town hall / square.
  It’s on the same street as your hotel / the station.
  Just go along this street / the High Street, then turn left / right.
 • Những cấu trúc hay nhầm

The town hall is on your right side. > The town hall is on your RIGHT.
The museum is opposite from the cathedral. > The museum is OPPOSITE the cathedral.

The theater was designed from a Danish architect. > The theater was designed BY a Danish architect.

It gives a fantastic exhibition at the castle. > THERE’S a fantastic exhibition at the castle.

It’s really worth to visit. > It’s really worth VISITING.

It’s in the near of the town hall. > It’s NEAR the town hall.