Speaking & Listening

Speaking & Listening

Telephoning - Unit 3: Taking and leaving messages

Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải ghi lại hoặc gửi lại tin nhắn khi không gặp được người cần nói chuyện qua điện thoại.
xem thêm

Telephoning - Unit 2: Active listening

Kỹ năng nghe chủ động là một trong những kỹ năng cần thiết khi nói chuyện điện thoại trong công việc.
xem thêm

Telephoning - Unit 1: Making and taking calls

Kỹ năng nói chuyện trên điện thoại là một kỹ năng rất quan trọng trong công việc.
xem thêm

Networking - Unit 9: Understand different cultures

Việc thấu hiểu sự khác biệt văn hóa giữa các vùng miền, các quốc gia sẽ giúp bạn thuận lợi hơn khi làm việc với đối tác, khách hàng của mình.
xem thêm

Networking - Unit 8: Eating out

Đôi khi chúng ta sẽ phải đi ăn cùng đối tác để mở rộng mối quan hệ trong công việc cũng như cuộc sống. Vậy chúng ta nên lưu ý một số cấu trúc câu trong ...
xem thêm

Networking - Unit 7: Making small talk

Small talk không hề nhỏ như cái tên của nó. Mặc dù bạn có thể nghĩ nó chỉ là cái cớ để giết thời gian hoặc che giấu đi sự lúng túng của bản thân khi ...
xem thêm