Interview questions - Unit 2: How would you describe yourself? - Miêu tả bản thân

Miêu tả bản thân là 1 câu hỏi khó trong phỏng vấn xin việc. Để trả lời câu hỏi này, bạn nên nhấn mạnh vào những đức tính, phẩm chất tốt của bản thân phù hợp với công việc tuyển dụng. Tìm hiểu một số cách trả lời cho phần này nhé!

1. How would your best friend describe you? - Bạn thân của bạn miêu tả bạn như thế nào?

Câu trả lời có thể ngắn gọn. Bạn hãy dùng những từ thể hiện mình thích hợp cho vị trí này. Giả sử nếu bạn đang xin một vị trí đi làm sale, hãy đề cập đến những thứ như là hoà đồng, tốt bụng hay đáng tin cậy. Nếu xin vị trí làm quản lý thì lại dùng những từ như làm việc có quy tắc, cẩn thận, ân cần chu đáo. Việc quan trọng là hãy kết nối những từ đó với vị trí mà bạn muốn làm. Sau đây là một vài ví dụ, chú ý các cấu trúc in đậm nhé:

  • "Oh, let's see... I think my best friend would describe me as honest, detailed, and very organized."
  • "I think my best friend would say that I'm very responsible. Whenever our group of friends had to coordinate an activity, they always relied on me."
  • "My best friend would probably say that I'm warm, friendly, and understanding."

Nên nhớ câu trả lời không cần phải dài, nhưng các bạn không nên nói thẳng mà quên suy nghĩ. Hãy làm cho người phỏng vấn có cảm giác các bạn đang suy nghĩ về vấn đề đó thay vì có cảm giác là các bạn học thuộc câu trả lời rồi bắn như súng liên thanh. Đôi lúc những lần nói chậm và dừng lại sẽ có tác dụng rất tốt.


2. How would your professor describe you? - Thầy cô của bạn nhận xét bạn như thế nào?

Câu này cũng tương tự, và bạn cũng không thể chọn từ nào cũng được. Hãy chọn những từ liên quan đến việc ở trường học và có liên quan đến vị trí mà bạn muốn xin. Nên nhớ rằng giáo sư sẽ nhìn bạn khác với cách mà bạn bè nhìn bạn. Vậy nên ngụ ý của câu hỏi là bạn thể hiện như thế nào trong trường đại học? Trường học thường có các hoạt động nhóm, bạn có gì từ hoạt động này?

  • "I think my professor would describe me as a great team member and consistent in my school work."
  • "My professor told me one time that I was like a fireball. I always had a good attitude that positively affected other students in group activities."
  • "My professor always told me that I was very creative. He liked my papers because it showed that I really thought about the problem and tackled it in a different way."

Các bạn để ý đến các câu trả lời trên cấu trúc đều có hai phần, phần một diễn tả việc giáo sư sẽ nghĩ gì về mình, và phần hai là lý do cho những phẩm chất đó.

3. How would your mother describe you? - Mẹ bạn miêu tả về bạn như thế nào?

Câu này là câu bạn có thể dùng những từ liên quan đến cá nhân vì mẹ của bạn thân thiết với bạn theo kiểu khác. Chú ý những từ này cần phải có dẫn chứng minh hoạ đằng sau, nếu bạn nói “I’m smart.” thì không ai tin bạn cả, bạn nên nói “I’m smart because ...”

  • "I think my mother would say I'm very friendly because I had a lot of friends and that I'm very focused because I always finish what I start."

--> Câu trả lời trên cho thấy hai tính cách khác nhau. Một là có phẩm chất cá nhân và một cho thấy phẩm chất công việc. Tác giả cũng cho thấy lý do bằng cách nói từ “because” Tổng quan lại thì những câu hỏi kiểu này không quá quan trọng và các bạn có thể trả lời ngắn gọn và đủ ý là okay.

  • "Since I was the oldest out of three, I think my mother would describe me as responsible and someone who is looked to for answers."
  • "My mother told me I was always smart. When I was younger, she was surprised to see A's in my report card. After awhile, she would be surprised when I didn't receive an A."

Mặc dù miêu tả bản thân là phần khó, nhưng nó cũng giúp bạn ghi được rất nhiều điểm trong mắt nhà tuyển dụng trong phỏng vấn xin việc. Bây giờ thì thực hành một số bài tập dưới đây nhé!