Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp tháng 12/2019 và 01/2020 tại Đà Nẵng

Xin chào tháng 12, tháng của gắn kết, sum vầy. Có người thở phào vì cuối cùng cũng đi hết 11 tháng bận rộn, vất vả. Có người lại ngoái nhìn với ánh mắt ...
xem thêm

Lịch khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp tháng 12/2019 và tháng 01/2020 tại Hồ Chí Minh

Xin chào tháng 12, tháng của gắn kết, sum vầy. Có người thở phào vì cuối cùng cũng đi hết 11 tháng bận rộn, vất vả. Có người lại ngoái nhìn với ánh mắt ...
xem thêm

Lịch khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp tháng 12/2019 và tháng 01/2020 tại Hà Nội

Xin chào tháng 12, tháng của gắn kết, sum vầy. Có người thở phào vì cuối cùng cũng đi hết 11 tháng bận rộn, vất vả. Có người lại ngoái nhìn với ánh mắt ...
xem thêm

Lịch khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp tháng 11 tại Hồ Chí Minh

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chào mừng tháng 11 tháng đặc biệt của những người lái đò thầm lặng, Ms Hoa giao tiếp xin dành một lời tri ...
xem thêm

Lịch khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp tháng 11 tại Hà Nội

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chào mừng tháng 11 tháng đặc biệt của những người lái đò thầm lặng, Ms Hoa giao tiếp xin dành một lời tri ...
xem thêm

Lịch khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp tháng 11 tại Đà Nẵng

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chào mừng tháng 11 tháng đặc biệt của những người thầy. Xin dành một lời tri ân kính trọng đến những ...
xem thêm