Networking - Unit 5: Talking about free time and travel
Thứ sáu ngày 19 thg 02 năm 2016
Ngoài công việc, chúng ta có thể dùng một số chủ đề khác để giao tiếp với khách hàng, đặc biệt trong lúc giải lao để tạo dựng mối quan hệ. Hãy thử nói về sở thích cá nhân của bạn nhé!

Bên cạnh chủ đề thời tiết, khi chúng ta giao tiếp với khách thì việc nói về thời gian rảnh cũng là một chủ đề hữu ích. Nó giúp các bạn phá vỡ bầu không khí xa lạ và đôi khi tìm được điểm chung với nhau, từ đó tạo dựng mối quan hệ. Sau đây là các cấu trúc thường dùng để nói về hoạt động trong thời gian rảnh:
 

1. Hỏi về hoạt động trong thời gian rảnh:

So, what do you like doing in your free time?

Do you have any hobbies?

Do you do any sports?

What do you do to keep fit?

2. Nói về các hoạt động mà mình thích, thường thường khi nói về các hoạt động này chúng ta dùng một trong 3 động từ: do, play hoặc go (phần C):

I love cooking / watching TV

I like cooking / watching TV

(don’t) like cooking / watching TV.

I hate cooking / watching TV

I often go to the gym after work / at the weekend.

I often go to do yoga after work / at the weekend.

I like going to the theater but I hardly ever have the time.

I try to play football / squash at least once a week.

3. Có những lỗi mà các bạn mắc phải từ rất lâu, sau đó cũng sử dụng luôn trong các tình huống giao tiếp, dẫn đến quen và khó sửa:

I like looking television > I like WATCHING television.

I hate making fitness > I hate GOING TO the gym.

I often go in the cinema > I often go TO the cinema.

I like it to read books in English > I like READING books in English.