Networking - Unit 2: Talking about wether

Thứ năm ngày 18 thg 02 năm 2016
Thời tiết là một chủ đề khá phổ biến mà mọi người đều có thể đề cập đến. Đây là chủ đề dùng để “phá băng” (phá vỡ bầu không khí xa lạ giữa mọi người).

Để nói đơn giản về thời tiết, bạn có thể sử dụng cấu trúc to be + tính từ chỉ thời tiết. 

Để hỏi về thời tiết, các bạn có thể dùng câu hỏi How: How is the weather today?. Tuy nhiên các bạn không nên lợi dụng câu hỏi này quá nhiều, vì nó sẽ làm cho việc giao tiếp buồn chán hơn nhiều. Thay vào đó các bạn có thể thay đổi cách hỏi nhưng vẫn giữ nguyên nội dung. Ví dụ: Do you know what the weather will be like tomorrow?, Do you know if it's going to rain tomorrow?, Did you see the weather forecast?, What is the weather like in Korea/Seattle/Los Angeles?

Để trả lời các câu hỏi về thời tiết, các bạn nên dùng những cấu trúc liên quan đến tương lai hay dự báo như to be supposed to, be expected to, hope that ... Ví dụ như The weather is supposed to be sunny and warm tomorrow., It's supposed to rain for the next several days., hay Weather in Los Angeles is usually hot in the summer and mild in the winter.  It never really gets that cold. Nếu bạn không biết thời tiết sẽ như thế nào, bạn chỉ cần nói “Tôi không biết.” là đủ: I didn't see the news yesterday so I don't know what the weather is going to be like.

Sau đây là một vài câu đánh giá về thời tiết:

Một vài từ vựng:

  1. damp: ẩm ướt
  2. drizzling: mưa phùn
  3. hazy: mù sương
  4. humid: nồm
  5. overcast: u ám
  6. pouring: mưa như trút nước
  7. roasting: rất nóng (như thiêu như đốt)