Networking - Unit 1: Getting, Introductions and goodbyes

Thứ năm ngày 18 thg 02 năm 2016
Trong việc thiết lập mối quan hệ, việc chào hỏi đóng vai trò khởi đầu, giúp người khác có ấn tượng tốt về bạn. Cùng bắt đầu với việc chào hỏi nhé!

Chào hỏi khách mời là một trong kỹ năng giao tiếp rất phổ thông nhưng cực kỳ quan trọng. Nó không những thể hiện ấn tượng đầu tiên về một người mà còn cho thấy bộ mặt của công ty. Vậy hãy luyện tập ngữ cảnh này thật nhiều ở nhà và nói tự nhiên nhất có thể nhé các bạn.

1. Bên cạnh những câu như Hello, Hi, How are you?, chúng ta còn có những cấu trúc khác có thể dùng. Khi chào hỏi, có thể người khách đó đã gặp mình, có thể chưa. Nếu đã gặp mình rồi thì nói Nice/Good/Great to see you again. (không nói Nice to meet you again.) Nếu chưa gặp người đó bao giờ, chúng ta lại nói Nice/Good/Great to meet you (at last).

2. Để phá vỡ bầu không khí xa lạ, có thể hỏi về chuyến đi của người đó, dùng câu How was the/your flight/journey? (không phải How was your fly?) hoặc nếu người đó đi ô tô, có thể hỏi How was the drive?

3. Sau đó các bạn sẽ đề nghị giúp đỡ, tỏ ra thân thiện bằng cách nói Can I help you with your bag? hay Let me take that for you. Ngược lại nếu bạn cần sự giúp đỡ bạn sẽ nói Would you mind taking this?

4. Vậy nếu bạn là khách mời mà bạn đến muộn, bạn sẽ nói gì? Tất nhiên bạn phải nói xin lỗi người ta rồi. Các cấu trúc như I hope you haven’t been waiting long. hay Sorry to keep you waiting.

5. Một câu mà các bạn khách mời hay hỏi đó là “Nhà vệ sinh ở đâu?”, các bạn có thể nói lịch sự như I’d just like to wash my hands. hay Is there a toilet/restroom around here?

6. Vậy khi chào tạm biệt thì chúng ta nói như thế nào? Những cấu trúc quen thuộc là Goodbye. Bye. hay tự nhiên hơn nữa, See you later. (không phải again, mà là later). Ngoài ra chúng ta còn có: I’ll see you tomorrow., I’ll catch you later. hay Take care.