Interview questions - Unit 6: What are your long terms goals?
Thứ tư ngày 27 thg 01 năm 2016
Interview questions - Unit 6: What are your long terms goals?
Nếu một nhà tuyển dụng nhận bạn vào làm việc, liệu bạn có mong muốn gắn bó lâu dài và đạt được những thành tựu trong công việc của mình?

Sau câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn - tức mục tiêu sắp tới nếu bạn được nhận vào làm việc thì câu hỏi What are your long terms goals? sẽ giúp nhà tuyển dụng quyết định việc có lựa chọn bạn hay không. Không một nhà tuyển dụng nào muốn tuyển chọn một nhân viên không có mục tiêu nghề nghiệp cũng như không mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Câu hỏi "What are your long terms goals?" được dùng để xem xét sự nghiêm túc của ứng viên với sự nghiệp của mình. Một vài người có thể còn không biết mục tiêu lâu dài của họ, còn một vài người lại có ước muốn làm giàu và nghỉ hưu sớm. Tất nhiên đây là những câu trả lời sai.

Bạn nên trả lời những câu hỏi thể hiện được rằng bạn rất có tham vọng và rất yêu thích sự nghiệp của mình. Người phỏng vấn giỏi có thể đọc ra được từ câu trả lời để biết được người được hỏi là một người làm việc chăm chỉ hay một người tầm thường. Họ muốn nghe những câu trả lời mang tính tầm cỡ và nghiêm túc, từ những ứng viên chạy theo mục tiêu to lớn.

Xác định mục tiêu dài hạn để nỗ lực trong công việc

Sau đây sẽ là ví dụ ngắn về câu này, chú ý các cấu trúc in đậm:

"My long term goal is to become a partner for a consulting firm. I know the hard work involved in achieving this goal, and I know that many people fail to become a partner. That's not going to stop me from working hard, learning everything I can, and contributing to a company where I'll become a valuable asset. I know it's not a guarantee, but becoming a partner is a long term goal of mine, and I going to work towards this goal throughout my career."

Ví dụ này cho thấy ứng viên này có một mục tiêu to lớn. Anh này xác định được khó khăn của mục tiêu và nói đến từng bước để đạt được mục tiêu. Mặc dù khó khăn, nhưng ứng viên cũng nói được lên mình sẽ không nản chí trước những tình huống khó khăn và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đây là một câu trả lời ngắn nhưng lại có tác dụng rất lớn.

Thực hành một số bài tập dưới đây!