Unit 10: Pronounce /r/ in red

Unit 10: Pronounce /r/ in red
Trong tiếng Việt cũng có phụ âm r đúng không nhỉ? Thế nhưng, phát âm tiếng Anh của âm /r/ lại rất khác với tiếng Việt của chúng ta đó.

Phát âm phụ âm R là một trong đặc trưng của phát âm tiếng Anh giọng Anh - Mỹ. Có rất nhiều bạn gặp khó khăn khi phát âm âm này sao cho thật chuẩn. Vâỵ chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

CẦN NHỚ                  

Trong tiếng Anh, ký hiệu /r/ dùng để đại diện cho phụ âm đầu trong những từ như “rose” hay “wrong” và những âm cuối trong những từ như “car” và “more”

Âm này cũng giống chữ r trong tiếng Việt nên các bạn cũng không cần chú ý gì nhiều. Tuy nhiên nên nhớ nếu như muốn nói giọng Anh – Mỹ thì các bạn luôn phải phát âm /r/

LUYỆN TẬP TỪ:          

1. Âm /r/ đứng đầu từ:

read - really - report - result - rhyme - right - room - run - write – wrong 

2. Âm /r/ đứng cuối từ:

after - fire - hear - number - never - our - over – year 

3. Âm /r/ đứng giữa:

around - break - carry - different - ferry - mirror - parent – worry 

Chú ý: Từ sau không có “r” nhưng lại phát âm là “r”: colonel /ˈkɜːrnəl/ 

LUYỆN TẬP CÂU:
 
: Ray Rag ran across a rough road. Across a rough road Ray Rag ran.
: Where is the rough road Ray Rag ran across?
: Ripe white wheat reapers reap ripe white wheat right.
 
Luyện tập thêm một số bài tập dưới đây nhé!