Unit 9: Pronounce /l/ in like

Unit 9: Pronounce /l/ in like
Âm /l/ là một âm rất dễ bị phát âm sai. Vì vậy nếu các bạn tập phát âm chuẩn âm này là khi nói tiếng Anh sẽ có vẻ 'pro' hơn khá nhiều đó.

Có một thầy giáo đã nhận xét: "Chưa phát được âm l là chưa phát âm đúng giọng Mỹ!". Vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu âm này nhé!

CẦN NHỚ                      

Trong tiếng Anh, ký hiệu /l/ (l viết thường) dùng để đại diện cho phụ âm trong những từ như “look” hay “last” hoặc âm cuối các từ như “school” hay “girl”

Từ này về mặt căn bản giống như chữ l trong tiếng Việt, các bạn chỉ cần cong lưỡi lên là được. Cùng luyện tập nhé.

LUYỆN TẬP TỪ         

1. Âm /l/ đứng đầu từ:

·         large - last - late - leave - let - life - like - little - live - long - look - lot – love 

2. Âm /l/ đứng giữa từ:

·         As "l": also - child - clear - help - include - old - only - place - problem – world 

·         As "ll": actually - allow - challenge - college - dollar - follow - really – village 

3. Âm /l/ đứng cuối từ:

·         As "l": control - deal - feel - level - school - several - social - total - travel – until 

·         As "ll": all - call - cell - fall - full - kill - sell - skill - small - still - tell - wall - well – will 

·         With magic e: file - mile - module - role - rule - sale - smile - style - while – whole 

·         With silent e: able - available - couple - example - little - people - possible – table 

LUYỆN TẬP CÂU:

: Jerry's jelly berries taste really rare.
: Rory's lawn rake rarely rakes really right.
: A really leery Larry rolls readily to the road.
: The road's load is lessened lightly
 
Cùng làm thêm một số bài tập dưới đây nhé!