Những lỗi ngữ pháp phổ biến trong CV tiếng Anh

Thứ sáu ngày 29 thg 04 năm 2022
Những lỗi ngữ pháp phổ biến trong CV tiếng Anh
Những lỗi thường gặp trong CV là gì? Nếu hạn chế được những lỗi này, bạn chắc chắn sẽ tăng cơ hội trước nhà tuyển dụng.

CV là một trong những sự kết nối đầu tiên giữa bạn và nhà tuyển dụng. Một chiếc CV muốn ấn tượng hãy đảm bảo không có sự sai sót, đặc biệt là ngữ pháp. Dưới đây là những lỗi thường gặp phải khi nhà tuyển dụng nhận CV.

1. Nội dung không nhất quán 

Bạn có thể trình bày nội dung dưới nhiều dạng nhưng hãy thống nhất khi kết thúc bạn sẽ dùng: dấu chấm, phẩy, không viết gì.

2. Dùng động từ 

CV thông thường luôn đề cập đến những thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá khứ. Vì vậy, bạn phải chia các động từ thể hiện nội dung này ở dạng quá khứ.

Ví dụ: 

I led my team to achieve 120% of target last quarter (Tôi dẫn dắt nhóm của mình đạt 120% mục tiêu trong quý trước).

3. Sai các thuật ngữ của bậc thạc sĩ, cử nhân 

Nếu bạn muốn đưa trình độ học vấn của mình vào CV thì hãy chú ý các thuật ngữ chính xác. Chẳng hạn, “master" là thạc sĩ, còn “bachelor" là cử nhân. Cách viết sở hữu cách trong trường hợp này là “master's” và “bachelor's". “I obtained a master's/bachelor's degree from… “ (Tôi đã lấy bằng thạc sĩ từ…) hoặc “bachelor of", “master of".

Khi dùng “Master’s of", “Bachelor's of" và “Master’s of” đều không chính xác.

4. Nhầm lẫn giữa các từ 

  • “Career” và “carrier"

“Career” là sự nghiệp, công việc, từ mà bạn nên được dùng trong CV. Trong khi đó, “Career" lại hay bị nhiều ứng viên nhầm thành “Carrier": người hoặc vật chở các vật khác.

  • “There", “They're" và “Their”

Ba từ này được phát âm giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. “There" là ở đó, này, kia, “They're" là viết tắt của “they are" (họ) còn “their” là đại từ sở hữu của “they".

Nếu bạn đang trong quá trình viết CV thì hãy lưu ý những lỗi ngữ pháp này để chỉn chu hơn trong CV của mình nhé. Chúc bạn sẽ sớm tìm được công việc như ý.