Unit 6: How to make an invitation and how to accept/ reject it
Thứ sáu ngày 22 thg 01 năm 2016
Unit 6: How to make an invitation and how to accept/ reject it
Hãy cùng cô tìm hiểu phương cách mời mọc và cách đồng ý/từ chối lời mời các bạn nhé!

Sẽ có lúc bạn cần rủ đối tác, bạn bè của mình đi uống cà phê hoặc ăn tối. Vậy cách thức mời và cách trả lời như thế nào cho lịch sự? Bài giảng ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách thức hữu ích.

Cùng nghe một file audio sau và sắp xếp câu hỏi lại để tìm hiểu cách mời mọc nhé!

(file 19-22)
 

 
 
 

1. for dinner/ if/to join/ would like/ tonight/us/ I was/wondering/you .

2. meeting/week/how about/a coffee/ next/for/?

3. an/for/have/I/opera/extra/the/ticket/tonight/.

4. come/like/you/to/would?

5. and I/Saturday/are/My/next/partner/a party/having/.

6. come/could/hoping/were/We/you.

Đáp án

1. I was wondering if you would like to join us for dinner tonight?

2. How about meeting for a coffee next week?

3. I have an extra ticket for the opera tonight.

4. Would you like to come?

5. My partner and I are having a party next Saturday.

6. We were hoping you could come.

Sau đây là một số cách trả lời lịch sự với những lời mời ở trên:

Accepting invitations – Cách nhận lời mời

That would be lovely

Thank you, I’d like that very much

That sounds great, thanks

Turning down invitations – cách từ chối một cách lịch sự

1 thank the person

 

2 give a reason

3 offer an alternative

That’s really kind of you

But 

My flight’s at 6 p.m. so I should probably stay in town just to make sure I get to the airport in time

Perhaps we can do it next time I’m in town

That’s very nice of you

But actually

I’m afraid my boss wants to report first thing tomorrow so I need to stay at the hotel and write that.

But maybe we could go for dinner tomorrow instead?

I’d love to (come)

However

I’m afraid I just don’t have time today.

How about having lunch sometime next week?

Cùng luyện tập với mshoagiaotiep.com một số dạng bài tập nhé!

Tham gia đào tạo tiếng anh
Giao tiếp chuyên nghiệp với MsHoagiaotiep
Pronunciation