Speaking & Listening

Speaking & Listening

Unit 9: Making an arrangement through telephone

Hãy cùng cô tìm hiểu những cụm từ dùng để sắp xếp cuộc hẹn trong môi trường giao tiếp công việc các bạn nhé!
xem thêm

Unit 12: Taking messages and ending calls

Cùng cô tìm hiểu về cách nói chuyện khi nhận tin nhắn và kết thúc công việc bằng điện thoại các bạn nhé!
xem thêm

Unit 13: Reason for calling and leaving message

Cùng cô tìm hiểu cách nói chuyện qua điện thoại các bạn nhé!
xem thêm

Unit 9: Talking about your family and friends

Hãy cùng cô tìm hiểu về cách nói chủ đề gia đình và bạn bè các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: At a restaurant – Hội thoại trong nhà hàng

Làm thế nào để gọi món, nói chuyện tự nhiên khi vào nhà hàng. Cùng cô tìm hiểu các bạn nhé!
xem thêm

Unit 7: How to give directions

Hãy cùng cô học cách chỉ đường các bạn nhé!
xem thêm