Speaking & Listening

Speaking & Listening

Unit 6: How to make an invitation and how to accept/ reject it

Hãy cùng cô tìm hiểu phương cách mời mọc và cách đồng ý/từ chối lời mời các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Showing a visitor around your town - Dẫn bạn bè đi tham quan nơi làm việc

Hãy cùng cô tìm hiểu mộ số cách để dẫn bạn đi tham quan nơi ở của mình các bạn nhé!
xem thêm

Unit 4: Why do you want to leave your current job?

Hãy cùng cô tìm hiểu: "Why do you want to leave your current job?" các bạn nhé.
xem thêm

Unit 2: If you could change one thing about your personality, what would it be and why?

Các bạn hãy cùng cô tìm hiểu về việc thay đổi 1 điều về tính cách bạn như thế nào nhé!
xem thêm

Unit 1: What do you want to be doing five years from now?

“What do you want to be doing five years from now” là mẫu câu hỏi thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn. Cùng cô tìm hiểu các bạn nhé!
xem thêm