Business English Level 5

Business English Level 5

Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm NÂNG CAO

Ms Hoa Giao tiếp tư vấn Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm trình độ nâng cao - tự tin giao tiếp tiếng Anh trong môi trường công việc.
xem thêm

Unit 8: Cách chào hỏi ở Sân bay và Văn phòng

Làm thế nào để chào hỏi trong lúc giao tiếp ở công sở và ở sân bay thật chuyên nghiệp nhỉ? Cùng Ms Hoa Business English thực hành các mẫu câu giao tiếp sau nhé
xem thêm

Unit 9: Making an arrangement through telephone

Hãy cùng cô tìm hiểu những cụm từ dùng để sắp xếp cuộc hẹn trong môi trường giao tiếp công việc các bạn nhé!
xem thêm

Unit 12: Taking messages and ending calls

Cùng cô tìm hiểu về cách nói chuyện khi nhận tin nhắn và kết thúc công việc bằng điện thoại các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: At a restaurant – Hội thoại trong nhà hàng

Làm thế nào để gọi món, nói chuyện tự nhiên khi vào nhà hàng. Cùng cô tìm hiểu các bạn nhé!
xem thêm