Unit 6: Hướng dẫn vận hành và sử dụng sản phẩm - Product instructions

Thứ tư ngày 27 thg 01 năm 2016

Khi chúng ta mua một sản phẩm thì phải đọc hướng dẫn sử dụng của sản phẩm đó. Hôm nay bài giảng sẽ chia sẻ cho bạn những cụm từ vựng cần thiết để sử dụng sản phẩm hiệu quả nhé!

I. Follow the instructions

1. Pull the lever: Kéo cần, đòn bẩy

2. Key in your PIN number : ấn số pin

3. Put ticket into slot: bỏ vé vào khe  

4. Push the door : kéo cửa

5. Turn the key to start: vặn chìa khóa

6. Insert card: bỏ thẻ vào

7. Select a language: Chọn ngôn ngữ

II. Press the button

To play a CD:

1. To switch on, press the “on” button

2. Take the CD out of the box

3. Put the CD into the tray

4. Press the “Close” button

5. Then press the “Play” button

6. To stop the disc, press the “stop” button

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề từ cơ bản đến nâng cao

Cùng làm một số bài tập ở dạng này trên mshoagiaotiep.com nhé!