Business English Level 5

Business English Level 5

Unit 6: How to make an invitation and how to accept/ reject it

Hãy cùng cô tìm hiểu phương cách mời mọc và cách đồng ý/từ chối lời mời các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Showing a visitor around your town - Dẫn bạn bè đi tham quan nơi làm việc

Hãy cùng cô tìm hiểu mộ số cách để dẫn bạn đi tham quan nơi ở của mình các bạn nhé!
xem thêm

Unit 4: Why do you want to leave your current job?

Hãy cùng cô tìm hiểu: "Why do you want to leave your current job?" các bạn nhé.
xem thêm

Unit 2: If you could change one thing about your personality, what would it be and why?

Các bạn hãy cùng cô tìm hiểu về việc thay đổi 1 điều về tính cách bạn như thế nào nhé!
xem thêm

Unit 8: Phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure

Hôm nay cùng cô phân biệt cặp âm /ʃ/ in she & /ʒ/ in pleasure các bạn nhé!
xem thêm