Unit 8: Cách chào hỏi ở Sân bay và Văn phòng

Unit 8: Cách chào hỏi ở Sân bay và Văn phòng
Làm thế nào để chào hỏi trong lúc giao tiếp ở công sở và ở sân bay thật chuyên nghiệp nhỉ? Cùng Ms Hoa Business English thực hành các mẫu câu giao tiếp sau nhé

Chủ điểm ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn những cụm từ chào hỏi cơ bản ở một số ngữ cảnh trong giao tiếp công việc  như Airport (sân bay) hay Office (văn phòng)

1. At the airport

2. At the office

Cùng luyện tập một số dạng bài tập trên mshoagiaotiep.com nhé!