Unit 7: How to give directions
Thứ sáu ngày 22 thg 01 năm 2016
Unit 7: How to give directions
Hãy cùng cô học cách chỉ đường các bạn nhé!

Trong môi trường giao tiếp công việc cũng như hàng ngày, việc hỏi đường hay chỉ đường là tình huống thường xuyên xuất hiện. Vậy làm thế nào để hỏi và chỉ đường cho “tây”, cùng tham khảo bài viết sau đây nhé!

1. Cách hỏi đường - Asking for Directions

Để bắt đầu câu hỏi chỉ đường, bạn nên dùng cụm từ  “excuse me”.  Phát âm cụm từ này thường được rút ngắn thành 'scuse me.'

 

"Excuse me. Do you know where the post office is?"

"Excuse me. Can you point me to the nearest gas station?"

"Excuse me. Can you give me quick directions to the movie theatre?"

"Excuse me. Do you know how to get to the Shopping mall from here?"

"Excuse me. How do I get to the freeway from here?"

"Excuse me. I'm looking for Bank of America. I thought it was around here. Do you know where it is?"

"Excuse me. I'm looking for the post office. Do you know how to get there?"


"Excuse me. What is the best way to get to Seattle?"

2. Hướng dẫn chỉ đường.

Left Right and Around the Corner

Take a Left/Right

"Take a left at the next light."

"Take a right at the gas station."

"When you get to Robson Street, take a left."

"After you pass 7-11, take a right at the next light."

"Take a left when you come to a stop sign."

Turn Left/Right

"Turn right on 112th."

"Turn left after you pass McDonalds."

"When you see a church on your left hand side, turn right on the next street."

"Turn left at the next street and immediately take another left."

Just/Right around the corner

"It's just right around the corner on the left side."

"It's right around the corner from the Starbucks over there."

"Go down the street, turn left on Williams Street, and it will be right around the corner from the gas station."

Across Blocks and Miles

Go for five blocks/After three blocks

"After you turn right, go for five blocks and turn left. It will be right around the corner."

"After three blocks, turn left. You will see it on your right hand side."

"Go for four blocks and then turn right."

Across the street from/Directly across

"It's across the street from the library."

"It's directly across from Taco Bell."

"Go for three blocks, turn left at the next light. You'll see it across the street from McDonalds."

"Go down the street. You'll see it directly across from the gas station."

Go for 2 miles

"It's pretty far from here. Go on Washington Street for about 2 miles. You'll see it next to a school."

"Turn right at the stop sign and go straight for a couple of miles. At 112th turn left. You'll see it on your right hand side."

"Go straight on this street for about 3 miles. You'll see it next to Wendy's."

Cùng luyện một số đoạn hội thoại sau để nắm rõ hơn những cụm từ trên nhé!


Question: "Excuse me. I'm looking for a supermarket. Do you know where the closest one is?"
 

Answer: "Yes. It is a couple miles away. What you want to do is go down this street for about a mile. At 112th street, turn left. Stay on 112th until you pass three lights. You should see 56th street. Turn right and you will see the supermarket just around the corner."

Question: "Excuse me. Do you know where Starbucks is located?"

Answer: "Yes. Go down this street. When you reach a 'T', turn right. At the next stop sign, turn left. You'll see a gas station on your left. Starbucks is directly across the street."

Question: "Excuse me. I'm looking for Best Western. Wasn't there one around here?"

Answer: "Yeah. Let me think... the best way to get there is by turning right at the next street. Immediately take another right on the next street. Go for about 2 miles. When you see Greenwood Avenue, turn left. Head down Greenwood for about 3 miles. I believe it will be on your left hand side. If you pass a school, that means you went too far."

Question: "Excuse me. How do I get to the airport from here?"
Answer: "Turn around and you'll see an entrance to the freeway. Go south. You'll have to go for about 15 miles. You should see airport signs, but just in case, it is exit number 154. Turn right off the ramp and it will be straight ahead."

Chúc các bạn học tốt cùng mshoagiaotiep.com nhé!

Tham gia đào tạo tiếng anh
Giao tiếp chuyên nghiệp với MsHoagiaotiep
Pronunciation