Speaking & Listening

Unit 4: Why do you want to leave your current job?

Unit 4: Why do you want to leave your current job?
Hãy cùng cô tìm hiểu: "Why do you want to leave your current job?" các bạn nhé.

Câu hỏi này thường xuyên xuất hiện trong các vòng phỏng vấn. Một số câu hỏi tương tự:

  • Why are you looking for a new position now? 
  • Why did you leave your most recent position? 
  • Why did you leave Position X? 

Why interviewers ask this question? - Tại sao người phỏng vấn lại hỏi câu hỏi này:

Vì họ tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi:

  • Did you leave for a good reason? — bạn rời đi vì lí do gì? Để chắc chắn rằng bạn có phải là người có trách nhiệm, trung thành, đáng tin không
  • Did you leave voluntarily? — Bạn bỏ việc tự nguyện hay không? Nếu bạn bị cho thôi việc, chắc chắn người phỏng vấn sẽ nghĩ rằng bạn làm việc kém;
  • What are your work values? — Giá trị của bạn ra sao?

Có rất nhiều câu trả lời dạng như: “I hate my job, I hate the company, I'm not appreciated there, I hate my boss, I'm sick of working there, etc”. Và đương nhiên những câu trả lời trên là không hợp lí vì người phỏng vấn sẽ nghĩ rằng sớm muộn gì bạn cũng sẽ nói như vậy về công ty họ.

Vậy trả lời với dạng này như thế nào - How to Answer: Why Did You Leave Your Last Job?
 

Question: "Why do you want to leave your current job?" (file 01)

There are many wrong answers to this question. Some of them include saying things like,

Short Answers
 


- "I want to find a company with more opportunities. My previous company was very small and didn't have opportunities for growth. After learning about the work environment here, I felt this is exactly the type of place I want to work." (File 02)

“Tôi muốn tìm một công ty mang lại cho tôi nhiều cơ hội hơn. Công ty trước của tôi rất nhỏ và không có cơ hội phát triển. Sau khi tìm hiểu môi trường làm việc ở đây, tôi cảm thấy đây chính xác là nơi làm việc lí tưởng của mình”
 


- "My current company is very large and it's difficult to do different tasks. We have routine work that never changes. I want to work in an environment where I can utilize more of my skills." (File 03)
“Công ty hiện tại của tôi rất lớn và khó có thể làm nhiều việc cùng 1 lúc. Chúng tôi phải làm những công việc giống nhau hàng ngày. Tôi muốn làm việc ở một môi trường nơi tôi có thể tận dụng hết kĩ năng của mình”


- "Our family moved to live near a better school district for our children. This area is great and I want to find a job closer to my new home. My previous job was too far away to commute." (File 04)
“Gia đình tôi chuyển đến sống gần trường học tốt hơn cho lũ trẻ của tôi. Nơi này thật tuyệt và tôi muốn tìm một công việc gần nhà. Công việc trước của tôi xa nhà tôi quá”


Long Answer
 "I really enjoy what I'm doing, but I feel I'm following a routine. I looked around for more opportunities to grow, but because the company is small, I'm very limited. I want to work in an environment that will help me realize my full potential and a place I can contribute everything I'm capable of doing. My current job doesn't provide these things for me and that's why I want to work here. I know ABC Company has a lot of opportunities for growth and encourages employees to take on challenging projects to learn more. That is what I'm looking for." (file 05)
“Tôi thực sự thích công việc tôi đang làm tuy nhiên tôi thấy mình đang làm theo thói quen. Tôi tìm cơ hội phát triển nhưng vì công ti tong nhỏ nên cơ hội rất hạn chế. Tôi muốn làm việc ở một môi trường mà sẽ giúp tôi nhận ra hết tiềm năng của mình và một nơi tôi có thể cống hiến mọi thứ mà tôi có. Công việc hiện tại của tôi không có những điều đó vì thế tôi ứng tuyển sang vị trí của công ty bạn. Tôi biết công ty ABC có rất nhiều cơ hội để phát triển và luôn khuyến khích nhân viên đảm nhiệm những dự án mới để học hỏi. Đấy chính xác là những gì tôi tìm kiếm.”

Vậy tóm lại câu trả lời của bạn nên là:

  • Không bao giờ nói xấu công ty cũ của mình;
  • Nêu rõ nguyện vọng học hỏi, cống hiến và tìm cơ hội phát triển nghề nghiệp;
  • Khen ngợi công ty bạn đang ứng tuyển;

Sau đây luyện tập thêm một số bài tập ở dạng bài này cùng mshoagiaotiep.com bạn nhé!