Speaking & Listening

Unit 3: Why should I hire you?

Unit 3: Why should I hire you?

Loại này thường xuyên xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn. Mục đích của câu hỏi này là để bạn thuyết phục người phỏng vấn tin bạn là ứng cử viên số 1 cho vị trí này. Muốn vậy bạn phải chuẩn bị thật kĩ và chuẩn bị những ý tưởng để đưa ra câu trả lời hoàn hảo, thuyết phục nhất.

Câu trả lời của bạn cần nêu được top three or four best reasons to hire you – 3 hoặc 4 lí do tại sao họ nên chọn bạn” Câu trả lời nên kèm theo ví dụ thực tể để mang tính thuyết phục hơn.

  •  
  • - Industry experience (Kinh nghiệm làm việc);
  • - Experience in performing certain tasks or duties (Kinh nghiệm 1 số nhiệm vụ cụ thể);
  • - Key accomplishments (thành tích đạt được);
  • - Awards/accolades (giải thưởng);
  • - Education/training (trình độ - nếu liên quan đến công việc);

Bạn tham khảo một số câu trả lời mẫu sau nhé!
Question: Why should I hire you? (File 01)

Short Answers

(giành cho những bạn mới ra trường, chưa có kinh nghiệm –fresh graduates)
 


- "I'm a perfect fit for this position. I have the experience and the traits you are looking for. On top of that, I'm a great team player that gets a long with everyone." (file 02)

Tôi hoàn toàn phù hợp với vị trí này . Tôi có kinh nghiệm và những phẩm chất mà công ty đang tìm kiế . Trên hết tôi là một nhân viên xuất sắc và có thể phối hợp tốt với đồng nghiệp.
 


- "I should be hired because I'm efficient, smart, and friendly. I'm great at solving problems and love challenges. Most importantly, I'm dependable and reliable." (file 03)
 

Các ngài nên thuê tôi bởi tôi làm việc rất hiệu quả, thông minh và còn thân thiện nữa. Tôi giải quyết rất tốt các vấn đề và cả thử thách trong tình yêu. Quan trọng nhất , tôi rất đáng tin cậy


- "There are two reasons I should be hired. First, my qualifications match your needs perfectly. Second, I'm excited and passionate about this industry and will always give 100%." (file 04)
 

Có hai lý do các ngài nên thuê tôi.Thứ nhất, trình độ của tôi hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của các ngài . Thứ hai , tôi rất thích thú và đam mê về ngành này và sẽ luôn luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho công việc
 

- "You should hire me because I'm confident and I'll do the best job. I have a proven track record of success starting from high school until now. I'm responsible and smart. 
This position requires someone that will work well without supervision. I know how to manage my time and organize my work well. So, I'm confident I'll be the best candidate for this position." (file 05)

 

Các ngài nên thuê tôi vì tôi tự tin rằng mình sẽ làm tốt công việc. Tôi đạt được nhiều thành công từ hồi tôi còn học trung học cho tới bây giờ. Tôi là người có trách nhiệm và thông minh. Vị trí này yêu cầu phải làm tốt công việc mà không cần sự giám sát . Tôi biết quản lý thời gian , và có khả năng tổ chức tốt công việc của mình . Vì vậy , tôi tự tin rằng mình là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này.
 

Long Answers
 


"This position is for a quality assurance manager, I'm confident I'm the best person for this job because of my past experience. At ABC Software Company, I was in charge of a team that was responsible for the quality of three different applications. I have intimate knowledge of quality assurance, product support, and even some creative processes that will benefit a quality assurance team. I've built a team from scratch and fully understand the product development cycle. Finally, one of my traits is in developing and mentoring junior employees. I believe in transferring knowledge to everyone in the company and investing a little more effort into the people who work for me. So I strongly believe that I'll be the best candidate due to the combination of my experience, my managerial skills, and my desire to provide growth in employees."(file 06)

Vị trí này dành cho người quản lý chất lượng sản phẩm,và tôi tin rằng tôi là người tốt nhất , bởi những kinh nghiệm đã tích lũy của bản thân. Tại công ty phần mềm ABC , tôi là người phụ trách một nhóm chịu trách nhiệm về chất lượng của ba ứng dụng khác nhau . Tôi có kiến thức chuyên sâu về đảm bảo chất lượng, hỗ trợ sản phẩm , và thậm chí một số quy trình sáng tạo đó sẽ có lợi cho đội ngũ đảm bảo chất lượng.Tôi đã xây dựng được một đội ngũ ngay từ buổi đầu thành lập và hiểu được rõ quy trình phát triển sản phẩm. Cuối cùng , một trong những điểm mạnh của tôi là phát triển và cố vấn nhân viên cấp dưới. Tôi tin vào khả năng truyền đạt kiến thức của mình cho mọi người trong công ty và tập trung nỗ lực nhiều hơn cho những người làm việc cùng tôi.Vì vậy tôi tin chắc rằng tôi là ứng viên tốt nhất với những kinh nghiệm bản thân, kỹ năng quản lý , và mong muốn sẽ giúp cho sự phát triển của nhân viên.


- "The reason I applied for this position is because the qualifications matched my strengths perfectly. I'm good at juggling multiple tasks, I'm very detail oriented, and I organize my time very efficiently. But the truth is that many people have these traits. But if I were in your position, I would hire myself because of the passion I have for this industry, and my optimistic personality. My education background and my strengths show that I can do this job. But I want to make more of an impact than just doing my job. I don't want to blend in with the company, I would rather want my addition to improve it."(file 07)

Lý do tôi ứng tuyển vào vị trí này là bởi công việc có những tiêu chí phù hợp với thế mạnh của tôi. Tôi rất giỏi thu xếp nhiều công việc một lúc. Tôi là người cẩn thận và chú trọng đến chi tiết, và quản lí thời gian rất hiệu quả .Sự thật là nhiều người có khả năng này, nhưng nếu tôi ở vị trí của ngài, tôi sẽ tuyển dụng mình vì tôi có niềm đam mê với công việc , và tính cách lạc quan .Nền tảng giáo dục của tôi và thế mạnh của tôi cho thấy tôi có thể làm tốt công việc này . Nhưng tôi muốn gây được ảnh hưởng nhiều hơn là chỉ làm công việc của mình . Tôi không muốn bị bão hòa mà điều tôi muốn hơn hết đó là đóng góp thêm phần mình để phát triển công ty
Trong 2 câu trả lời dài trên, ta thấy:

Câu 1: ứng viên sử dụng kinh nghiệm và kĩ năng để thuyết phục nhà tuyển dụng thuê mình. Hơn thế nữa, ứng viên còn nhấn mạnh vào khả năng “mentor people – huấn luyện nhân viên của mình”. Đây là lựa chọn tốt để trả lời câu hỏi;

Câu 2: ứng viên thứ 2 rất sáng tạo trong câu trả  lời của mình. ứng viên nói rằng "... the truth is that many people have these traits – nhiều người có phẩm chất như vậy. Nhưng hơn hết, ứng viên nhấn mạnh “....because of the passion I have for this industry, and my optimistic personality” à đây là điểm mấu chốt và quan trọng trong vòng phỏng vấn, vì chỉ cần có đam mê nhân viên mới có thể duy trì cống hiến của mình lâu được.  

 

Hi vọng qua bài viết các bạn đã nắm được một số cách trả lời dạng câu hỏi khó này. Cùng mshoagiaotiep.com luyện thêm 1 số bài tập nữa nhé!