Speaking & Listening

Unit 1: What do you want to be doing five years from now?

Unit 1: What do you want to be doing five years from now?
“What do you want to be doing five years from now” là mẫu câu hỏi thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn. Cùng cô tìm hiểu các bạn nhé!

Trong thị trường công việc cạnh tranh ngày nay, việc tìm kiếm nhân viên tiềm năng, phù hợp trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Việc chuẩn bị bản thân cho các cuộc phỏng vấn với nhà tuyển dụng trở nên cực kì cần thiết. Hiểu rõ định hướng nghề nghiệp của mình là vô cùng cần thiết. Vì vậy, những câu hỏi như vậy thường được hỏi trong các cuộc phỏng vấn. 

What do you want to be doing five years from now” là loại câu hỏi thường được hỏi.

Điều dễ hiểu là một nhà tuyển dụng sẽ kiểm tra xem bạn thực sự hứng thú với công việc và có định hướng phát triển sự nghiệp bản thân trong môi trường làm việc không. Vì nếu có định hướng, tham vọng thì chắc chắn nhân viên đó sẽ làm việc hết mình để hoàn thành công việc.

So what should you say? (Bạn nên nói gì?)

1. Keep your answer fairly general (Trả lời câu hỏi ở mức an toàn, chung chung vừa đủ)

2. Stress your interest in a long-term career (Nhấn mạnh sự quyết tâm của bạn với sự phát triển dài hạn ở công ty)

3. Demonstrate your enthusiasm (thể hiện sự nhiệt tình, kì vọng làm việc của bạn)

Sau đây là một số gợi ý trả lời tốt với dạng câu hỏi này:

Short Answers
"In five years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager."(file 01)

 


"In five years, I want to be a senior analyst. I want my expertise to directly impact the company in a positive way." (file 02)"My goal is to become a lead in five years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal through hard work." (file 03)


"Although I really enjoy working hands on as a mechanical engineer, I want to eventually become a manager. I want to continue gaining experience, and after learning many different aspects, I see myself in management." (file 04)
 

Long Answers

"Five years from now, I would like to see myself in a management position. I'm going to be learning and gaining practical experience until then, but eventually, I want to become a marketing manager. I know there are a lot of things to learn, but I'm going to be working hard for the next five years. I believe opportunities come to great workers and I'm going to try to be one of them." (file 05)

 


"Five years from now, I want to be a senior sales manager. I'm currently training to become a manager, and if I continue to work hard, I feel I'll have a management position soon. After gaining several years of experience as a sales manager, I want to be in a position where I can train and provide my expertise to newer sales managers." (file 06)
 

Một số cấu trúc bạn nên sử dụng:

  • I see myself as ...(vị trí bạn kì vọng);
  • I would like to see myself as ...
  • I want to become/ be....
  • My goal is to ....

Format câu trả lời nên là:

  • Vị trí bạn muốn đảm nhiệm (không quá cụ thể) - Five years from now, I would like to see myself in a management position.
  • Nhấn mạnh rằng bạn muốn học hỏi –  I'm going to be learning and gaining practical experience until then
  • Nhấn mạnh thành tựu, việc bạn làm được -  I want to be in a position where I can train and provide my expertise to newer sales managers

Cùng mshoagiaotiep.com luyện thêm một số bài tập nha!

 

Luyện tập