Interview questions - Unit 2: How would you describe yourself?
Thứ ba ngày 26 thg 01 năm 2016
Để trả lời câu hỏi này, bạn nên nhấn mạnh vào những đức tính, phẩm chất tốt của bản thân phù hợp với công việc tuyển dụng. Tìm hiểu một số cách trả lời cho phần này nhé!

1. How would your best friend describe you?

Câu trả lời có thể ngắn gọn. Bạn hãy dùng những từ thể hiện mình thích hợp cho vị trí này. Giả sử nếu bạn đang xin một vị trí đi làm sale, hãy đề cập đến những thứ như là hoà đồng, tốt bụng hay đáng tin cậy. Nếu xin vị trí làm quản lý thì lại dùng những từ như làm việc có quy tắc, cẩn thận, ân cần chu đáo. Việc quan trọng là hãy kết nối những từ đó với vị trí mà bạn muốn làm. Sau đây là một vài ví dụ, chú ý các cấu trúc in đậm nhé:

Nên nhớ câu trả lời không cần phải dài, nhưng các bạn không nên nói thẳng mà quên suy nghĩ. Hãy làm cho người phỏng vấn có cảm giác các bạn đang suy nghĩ về vấn đề đó thay vì có cảm giác là các bạn học thuộc câu trả lời rồi bắn như súng liên thanh. Đôi lúc những lần nói chậm và dừng lại sẽ có tác dụng rất tốt.


2. How would your professor describe you?


Câu này cũng tương tự, và bạn cũng không thể chọn từ nào cũng được. Hãy chọn những từ liên quan đến việc ở trường học và có liên quan đến vị trí mà bạn muốn xin. Nên nhớ rằng giáo sư sẽ nhìn bạn khác với cách mà bạn bè nhìn bạn. Vậy nên ngụ ý của câu hỏi là bạn thể hiện như thế nào trong trường đại học? Trường học thường có các hoạt động nhóm, bạn có gì từ hoạt động này?

Các bạn để ý đến các câu trả lời trên cấu trúc đều có hai phần, phần một diễn tả việc giáo sư sẽ nghĩ gì về mình, và phần hai là lý do cho những phẩm chất đó.

3. How would your mother describe you?

Câu này là câu bạn có thể dùng những từ liên quan đến cá nhân vì mẹ của bạn thân thiết với bạn theo kiểu khác. Chú ý những từ này cần phải có dẫn chứng minh hoạ đằng sau, nếu bạn nói “I’m smart.” thì không ai tin bạn cả, bạn nên nói “I’m smart because ...”

--> Câu trả lời trên cho thấy hai tính cách khác nhau. Một là có phẩm chất cá nhân và một cho thấy phẩm chất công việc. Tác giả cũng cho thấy lý do bằng cách nói từ “because” Tổng quan lại thì những câu hỏi kiểu này không quá quan trọng và các bạn có thể trả lời ngắn gọn và đủ ý là okay.

Bây giờ thì thực hành một số bài tập dưới đây nhé!