Interview questions - Unit 1: Tell me about yourself.

Thứ ba ngày 26 thg 01 năm 2016
Câu hỏi "Tell me about yourself" là một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại khiến bạn dễ dàng mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Cùng tìm hiểu cách trả lời sao cho chuyên nghiệp nhé!

Tiếng Anh phỏng vấn là một trong những phần quan trọng trong công việc. Đó là bước đầu tiên giúp bạn bạn đến với công việc mong muốn. Hãy cùng tìm hiểu series chia sẻ về tiếng Anh phỏng vấn của Ms Hoa Giao tiếp công việc nhé. Bài đầu tiên sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi "Tell me about yourself".

Nếu người phỏng vấn hỏi bạn câu hỏi này, bạn nên nhân cơ hội để thể hiện kỹ năng giao tiếp của mình bằng bằng cách nói một cách rõ ràng, mạch lạc và theo trình tự logic. Câu hỏi kiểu này không có dạng đúng hay sai, điều quan trọng là bạn nên tự tin và thân thiện với người phỏng vấn.

Hãy cùng xem lại những câu mà các bạn đã nghe, lần này cố gắng chú ý tới các cấu trúc in đậm:

Những câu trả lời ngắn:

Đây là câu hỏi đầu tiên giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng

Ví dụ về một câu trả lời dài:

"I went to the University of Washington and majored in English Literature. I went to graduate school because I really enjoyed learning. Afterwards, I started my career at Boeing as a web content editor. I’ve been there for 3 years now. Although my emphasis is in writing, I like numbers. I think solving logic problems and riddles are quite fun. I also enjoy jogging, reading, and watching movies."

Thực ra không có câu trả lời đúng hay sai cho câu hỏi này nên vấn đề ở đây không phải là WHAT, mà là HOW. Chuyện quan trọng nhất mà các bạn nên nhớ là cách các bạn đưa ra câu trả lời. Các ví dụ trên cho thấy những câu trả lời ngắn nêu lên khá đầy đủ về một con người. Đầu tiên là từ nền tảng giáo dục đến sự nghiệp rồi một chút về sở thích bản thân một cách không gượng ép (các bạn có thể thấy chúng rất trôi chảy, như là một câu chuyện vậy.)

Luyện tập một số bài tập dưới đây nhé!