"Thực sự em đã cảm thấy Tiếng anh thật thú vị và vi diệu" Tiến Đạt - E. Challenge 67

Thứ tư ngày 22 thg 06 năm 2016
Thực sự trước khi đến với lớp học, em luôn căm thù và ghét Tiếng anh khủng khiếp nhưng sau khi được phản xạ tiếng Anh với cô thì em thực sự đã cảm thấy Tiếng anh thật thú vị và vi diệu, nó không phải là môn học thuộc như em nghĩ nữa. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Anh cho em.