S152 - "Ms Hoa Giao tiếp - một trung tâm năm bờ oăn"
Thứ năm ngày 20 thg 07 năm 2017
S152 -
Những dòng chia sẻ của các học viên S152 gửi tới Ms Quỳnh Bella, trợ giảng Linh Chi thay cho lời cảm ơn chân thành nhất.