Tiếng Anh giao tiếp căn bản | Tặng khóa học online 0 đồng

Tiếng Anh giao tiếp căn bản | Tặng khóa học online 0 đồng
Khoá học 0 đồng tiếng anh giao tiếp căn bản sẽ được cô tặng các bạn vào tháng 9 này. Với khoá học 0 đồng này, cô hi vọng sẽ giúp các bạn tự tin nói tiếng anh.

Thông qua khóa học này, Ms Hoa hi vọng có thể giúp các bạn tự tin giao tiếp hơn và hình thành được đam mê học tiếng anh để làm tiền đề học tập và nâng cao kiến thức nhiều hơn. Đồng thời, khóa học này cũng tạo điều kiện cho các bạn chưa có đủ chi phí để đầu tư cho việc học tiếng Anh vẫn có thể đến lớp.

1. Khoá học này phù hợp với ai?

  • Những bạn mất gốc hoặc lâu năm không sử dụng đến tiếng Anh

  • Các bạn rất muốn học tiếng Anh nhưng không có định hướng học, và không biết bắt đầu từ đâu.

  • Học tập tiếng Anh từ lâu nhưng không định hướng, mục tiêu rõ ràng nên không có kết quả, lâu dần sinh ra nản và mất cảm hứng trong học tập.

2. Nội dung khóa học

Gồm 25 bài giảng, chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất trong giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày và chia làm 2 mục chính :

a. Xây dựng nền tảng phát âm

Phân biệt các cặp nguyên âm, phụ âm trong phát âm tiếng Anh mà người Việt hay nhầm lẫn, mắc lỗi. Từ đó xây dựng được nền tảng phát âm chuẩn theo quy chuẩn ngữ âm IPA tiếng Anh

b. Phát triển kỹ năng trong tiếng Anh hằng ngày

Các bạn học sinh sẽ được cung cấp vốn từ vựng theo những chủ đề thông dụng nhất trong cuộc sống như : Job & work (công việc), Schools & universities (trường học)..., thực hành và phản xạ ghi nhớ ngay trên lớp. Luyện tập và thực hành phản xạ nghe nói tiếng Anh với những cấu trúc thông dụng và có tính ứng dụng cao. Sau mỗi Unit là 1 bài luyện tập ngắn để củng cố và phát triển kỹ năng nghe, cũng như bổ sung thêm từ vựng.

3. Mục tiêu khóa học

Sau khóa học này, các bạn học viên sẽ đạt được những mục tiêu như sau:

  • Phát triển và củng cố nền tảng phát âm chuẩn IPA

  • Xây dựng nguyên liệu, cung cấp vốn từ vựng trong giao tiếp hằng ngày
  • Hình thành phản xạ Nghe - Nói tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày và trong công việc
  • Tự tin nghe nói tiếng anh, xây dựng được niềm yêu thích với ngôn ngữ

4. Đề cương chi tiết

Unit 1: Pronunciation: Vowels (Part 1)

Unit 2: Pronunciation: Vowels (Part 2)

Unit 3: Pronunciation: Vowels (part 3)

Unit 4: Consonants (Part 1)

Unit 5: Consonants (Part 2)

Unit 6: Consonants (Part 3)

Unit 7: Consonants (Part 4)

Unit 8: Speaking: Talk about yourself (Part 1)

Unit 9: Speaking: Talk about yourself (Part 2)

Unit 10: Speaking: Job and work (Part 1)

Unit 11: Speaking: Job and work (Part 2)

Unit 12: Speaking: Schools and universities (Part 1)

Unit 13: Speaking: Schools and universities (Part 2)

Unit 14: Speaking: Personality (Part 1)

Unit 15: Speaking: Personality (Part 2)

Unit 16: Speaking: Hobbies (Part 1)

Unit 17: Speaking: Hobbies (Part 2)

Unit 18: Speaking: Family (part 1)

Unit 19: Speaking: Family (part 2)

Unit 20: Speaking : Friends (part 1)

Unit 21: Speaking : Friends (part 2)

Unit 22: Speaking : Feelings (part 1)

Unit 23: Speaking : Feelings (part 2)

Unit 24: Speaking: Food (part 1)

Unit 25: Speaking: Food (part 2)

5. Thời gian đăng ký

  • Thời gian đăng ký: 12.09.2022 - 28.09.2022

  • Số lượng có hạn, cô ưu tiên những bạn đăng ký sớm và cô sẽ đóng link khi lớp đủ nhé!

  • Cô sẽ gửi thông tin lớp học cho các bạn vào ngày 30.09.2022

ĐĂNG KÝ NGAY - HỌC FREE HẾT TỰ TI GIAO TIẾP!