CÁCH GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH THẬT ẤN TƯỢNG

Thứ ba ngày 29 thg 03 năm 2022
CÁCH GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG TIẾNG ANH THẬT ẤN TƯỢNG
Dưới đây là những cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh thật hay, thật ấn tượng để bạn thêm tự tin trước mọi người trong lần đầu gặp gỡ.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh tưởng chừng quá quen thuộc và dễ dàng nhưng đôi lúc cũng khiến bạn mất tự tin. Dưới đây là những cách giới thiệu thật hay để bạn thêm tự tin trước mọi người trong lần đầu gặp gỡ.

1. Greeting 

Khi bắt đầu một bài giới thiệu bản thân, chào hỏi là việc đầu tiên bạn cần phải làm. Có 2 dạng chào hỏi là formal và informal.

  • Nếu formal bạn có thể dùng:

Hello

Good morning

Good evening

Good afternoon

  • Nếu thân thiện hơn, bạn có thể dùng:

Hey 

Hi/Hello 

What's up?

I am…

My name is 

Formal: Good morning everyone, my name is Oanh but it’s hard for some people to say, so you can call me Jenna.

Informal: Hey, my name's Oanh, nice to meet you.

2. Where are you from 

Cấu trúc thường được sử dụng nhất trong trường hợp này:

I am from 

I come from 

I'm from 

Ví dụ: I’m from Hà Nội 

 

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu câu khác để bài giới thiệu của mình thêm hay và ấn tương hơn:

I'm originally from… but now I'm based in…(tôi đến từ…. nhưng hiện tôi đang sống tại…)

Ví dụ: I come from Ben Tre but now I based in Ho Chi Minh City. (Tôi đến từ Bến Tre nhưng hiện tại tôi đang sống tại TP.HCM)

3. Education

Về học tập, bạn có thể sử dụng những mẫu câu:

I'm currently studying…

Ví dụ: I'm currently studying Business

Hoặc bạn cũng có thể giới thiệu:

I'm in my fourth year of my bachelor's degree. (Tôi đang là sinh viên năm tư đại học)

I'm a (major) + graduate (Tôi đã tốt nghiệp)

Ví dụ: I'm a psychology graduate (Tôi đã tốt nghiệp ngành tâm lý)

4. Job

Những mẫu câu thường được sử dụng khi nói về nghề nghiệp, công việc:

I'm a/an + (your job)

Ví dụ:

I'm a doctor 

I'm a blogger

Hoặc 

I work in…

I work for…

 

Ví dụ:

I work in entertainment 

I work in food and beauty 

I work for government 

I work for myself

5. Interest

Về sở thích, bạn có thể dùng các dạng sau:

I enjoy…

I'm interested in…

I'm really into…

I love…

Ví dụ: I'm really interested in trying new drinks at starbucks.

Trên đây là cách giới thiệu bản thân một cách đầy đủ để bạn bắt đầu vào các mối quan hệ một cách tự nhiên nhất. Tuỳ vào từng tình huống hãy lựa chọn cho mình những mẫu câu phù hợp và giúp bạn tự tin thể hiện.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm: 10 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh