Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Marketing

Unit 1: 10 thuật ngữ với “brand”

Unit 1: 10 thuật ngữ với  “brand”
Cùng cô tìm hiểu các từ vựng về "brand name " nhé các bạn!

Chúng ta thường nghe rất nhiều về danh từ “brand – thương hiệu” trong lĩnh vực Marketing hàng ngày. Bên cạnh những cụm từ quen thuộc như ‘brand name”, còn có nhiều thuật ngữ liên quan đến từ này nữa.

Cùng mshoagiaotiep tìm hiểu sâu hơn về 10 định nghĩa khác liên quan đến “brand” các bạn  nhé!

Chúng ta học được một số định nghĩa sau:

1. brandname – what a brand is called – tên thương hiệu

2. brand awareness – how much people are aware of a brand – nhận biết thương hiệu

3. brand identity – What a company wants people think about a brand – hệ thống nhận diện thương hiệu (bao gồm những ấn phẩm nhận diện như logo, bảng hiệu...công ty)

4. brand image – what people actually think about a brand – hình ảnh thương hiệu

5. off-brand – when a product doesn’t fit the company’s brand – không hợp quy cách thương hiệu

6. brand equity – the value (either monetary or not) that a brand adds to a product or service) - Tài sản thương hiệu bao gồm tất cả những giá trị đặc thù mà thương hiệu mang đến cho những người liên quan (khách hàng, nhân viên, cổ đông, cộng đồng…). Những giá trị này sẽ được cộng vào sản phẩm hay dịch vụ nhằm để gia tăng giá trị đối với những người liên quan.

7. brand loyalty- when people like a brand and buy it again and again – sự trung thành với thương hiệu

8. branding – when a product or service is associated with a brand – xây dựng thương hiệu

9. brand extension – when an existing brand is used to support a new range of products – mở rộng thương hiệu

10. derived brand – when a component of a product becomes a brand in its own rights (e.g. Intel in PCs) – thương hiệu tách ra- khi một nhà cung cấp (một trong những component của sản phẩm) sử dụng thương hiệu riêng của họ cho một thành phần của sản phẩm. Ví dụ như Intel, con chip của intel mang thương hiệu riêng biệt so với cả cái máy tính.

Hi vọng sau bài viết, các bạn đã nắm được một số thuật ngữ quan trọng về Brand (thương hiệu). Cùng đón chờ những bài chia sẻ tiếp theo nhé!