Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Marketing

Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Marketing

6 công việc phù hợp cho sinh viên kế toán - kiểm toán mới ra trường

Sau khi ra trường, sinh viên có bằng Kế toán - Kiểm toán có thể xin và làm việc với các nhóm việc dưới đây
xem thêm

Unit 8: Từ vựng mô tả các loại của hàng (types of shop)

Hãy cùng cô tìm hiểu về một số từ vựng mô tả các loại cửa hàng các bạn nhé!
xem thêm

Unit 9: Phân biệt 1 số thuật ngữ về Chiết khấu (discount), khuyến mãi (promotion) hay giảm giá (sale-off)

Cùng cô phân biệt 1 số thuật ngữ về Chiết khấu (discount), khuyến mãi (promotion) hay giảm giá (sale-off) các bạn nhé!
xem thêm

Unit 7: Thuật ngữ với “discount”

“Discount” được hiểu là “giảm giá”, tức khi mua hàng, người bán có thể sẽ “giám giá” hoặc “chiết khấu” 20% cho bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, ...
xem thêm

Unit 6: 7 kênh phân phối hàng hóa (distribution channels)

Kênh phân phối (distribution channel) hay còn được gọi là kênh tiếp thị (marketing channel). Nó là như thế nào? Hãy cùng cô tìm hiểu nhé!
xem thêm