Thứ hai ngày 02 thg 12 năm 2019
Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Marketing
Nhận lộ trình giao tiếp bài bản
Cùng học bổng lên tới 1 triệu đồng
Tiếng Anh giao tiếp