Thứ hai ngày 02 thg 12 năm 2019
Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Marketing
Tham gia đào tạo tiếng anh
Giao tiếp chuyên nghiệp với MsHoagiaotiep
Phương pháp học