Unit 10: Accent reduction: For, at, to, them

Thứ hai ngày 22 thg 02 năm 2016
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về một hiện tượng rất hay gặp trong văn nói Tiếng Anh nhưng không có nhiều người hiểu và biết rõ về hiện tượng này nhé các bạn! Đó là hiện tượng giảm âm: - Accent reduction.

Hiện tượng giảm âm là việc giảm bớt giọng nói mẹ đẻ của mình khi nói một ngôn ngữ thứ hai khác. Ví dụ như bạn là người Việt Nam nói tiếng Anh theo giọng Việt, điều này sẽ gây trở ngại lớn khi bạn nói chuyện với một người Mỹ và có thể giọng nói của bạn quá nặng.

Chính vì vậy mà bạn cần phải sửa đổi giọng của mình theo giọng của người Mỹ. Rất nhiều lý do để chúng ta học cách giảm bớt giọng nói mẹ đẻ của mình khi nói tiếng Anh của người Mỹ.

Nếu bạn gặp trở ngại khi nói tiếng Anh với một người từ Bắc Mỹ mà họ không hiểu được bạn, bạn sẽ phải học cách "accent reduction" bao gồm sự kéo dài âm tiết, cách nhấn mạnh các Âm tiết chính, và cách sử dụng âm ə (schwa) Phần lớn những tiết âm không kéo dài sẽ có âm schwa - Một âm "uh" phát ra từ cổ họng như tiếng rên khi mới tỉnh ngủ, không kéo dài và rõ ràng. Âm này xen lấn trong những câu nói hàng ngày của người Mỹ giống như hơi thở của họ. 90% danh từ có 2 âm tiết trong tiếng Anh đựơc kéo dài ở âm tiết đầu tiên và tiết thứ hai sẽ được giảm âm ví dụ như TEAcher, STUdent ...

Dưới đây là một số từ thường được giảm âm:

Mạo từ:

Từ

Giảm Âm

Ví dụ

a

ə

I bought ə shirt for my brother.

an

ə

There's ən elephant at the zoo.

the

thə

Please talk to thə teacher about thə test.

Giới Từ:

Từ

Giảm Âm

Ví dụ

to

I have tə make breakfast təday.

I usetə (used to) write her every morning.

for

fər

This letter is fər my mom.

about

əbout

Tell me əbout your weekend.

of

əf or ə

I ate a piece ə pie.

Liên Từ:

Từ

Giảm Âm

Ví dụ

and

ən or 'n

I really like banana ən apples.

or

ər

Would you like water ər juice?

Đại Danh Từ:

Từ

Giảm Âm

Ví dụ

her

ər

Please tell ər I called.

him

əm / im

I need to talk to im today.

them

əm

How about calling əm today?

you

Did yə like the movie?

Bây giờ các bạn hãy thử luyẹn tập những từ được đọc giảm âm ở trên kết hợp với câu ví dụ xem lời nói của mình đã tự nhiên chưa nhé!