UNIT 8: TƯƠNG LAI GẦN
Nội dung bài học

Thì tương lai đơn là 1 trong số 12 thì cơ bản trong tiếng anh mà các bạn bắt buộc phải thành thạo khi muốn đạt các chứng chỉ trong tiếng anh. Trong bài viết này, Ms Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn công thức và cách thức sử dụng thì tương lai đơn giản trong tiếng anh.

1. Công thức thì tương lai gần:

 

Câu khẳng định:

S + is/are/am + going to + V

Câu phủ định:

S + is/are/am + not + going to + V

Câu nghi vấn:

Is/are/am + S + going to + V ?

 

 

 

2. Cách sử dụng:

enlightenedHành động đã nằm trong dự định, kế hoạch

Ex: We’re going to throw a party tomorrow night.

enlightenedPhỏng đoán chắc chắn, có cơ sở

Ex: The sky is getting darker and darker, it’s going to rain.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:
– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
– tomorrow: ngày mai
– Next day: ngày hôm tới
– Next week/ next month/ next year

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đầy đủ về thì tương lai gần, để có thể nhớ được bài lâu nhất thì bạn làm bài test bên dưới nhé!

Đồng thời, nếu bạn đang muốn biết trình độ của bản thân ở đâu để có định hướng học phù hợp nhất trong tương lai, cô tặng bạn thẻ test trình độ cũng như trải nghiệm FREE tại cơ sở, để được xếp lịch bạn đăng kí vào nút bên dưới nhé!

Nội dung khóa học
Nội dung bài học

Thì tương lai đơn là 1 trong số 12 thì cơ bản trong tiếng anh mà các bạn bắt buộc phải thành thạo khi muốn đạt các chứng chỉ trong tiếng anh. Trong bài viết này, Ms Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn công thức và cách thức sử dụng thì tương lai đơn giản trong tiếng anh.

1. Công thức thì tương lai gần:

 

Câu khẳng định:

S + is/are/am + going to + V

Câu phủ định:

S + is/are/am + not + going to + V

Câu nghi vấn:

Is/are/am + S + going to + V ?

 

 

 

2. Cách sử dụng:

enlightenedHành động đã nằm trong dự định, kế hoạch

Ex: We’re going to throw a party tomorrow night.

enlightenedPhỏng đoán chắc chắn, có cơ sở

Ex: The sky is getting darker and darker, it’s going to rain.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai:
– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
– tomorrow: ngày mai
– Next day: ngày hôm tới
– Next week/ next month/ next year

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đầy đủ về thì tương lai gần, để có thể nhớ được bài lâu nhất thì bạn làm bài test bên dưới nhé!

Đồng thời, nếu bạn đang muốn biết trình độ của bản thân ở đâu để có định hướng học phù hợp nhất trong tương lai, cô tặng bạn thẻ test trình độ cũng như trải nghiệm FREE tại cơ sở, để được xếp lịch bạn đăng kí vào nút bên dưới nhé!