Unit 22: Sự khác biệt giữa BESIDE & BESIDES

Thứ năm ngày 12 thg 05 năm 2016
Hãy cùng cô tìm hiểu sự khác biệt giữa BESIDE & BESIDES nhé các bạn!

Cùng mshoagiaotiep.com phân biệt 2 từ hay nhầm lẫn này nhé!

1. "Beside" là giới từ chỉ vị trí.

Beside = next to = bên cạnh, kế bên.

Ex:        
- There's a nightclub beside our house, so it's often really noisy at night.
- I have a small table beside my bed. 
- The calculator is beside the notebook.

2. "Besides" là phó từ.

- Besides = in additi from = ngoài ra, vả lại.

Ex:    
- What did you do on your vacation besides sleep? 
- Besides Sarah and Joanna, there were no women at the meeting.
- I didn't eat anything at the restaurant because I wasn't hungry - and besides, I don't like Italian food.

Cùng mshoagiaotiep.com luyện một số dạng bài tập này nhé