Unit 21: Phân biệt “ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF”

Thứ năm ngày 12 thg 05 năm 2016
Unit 21: Phân biệt “ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF”
Hãy cùng cô phân biệt các cụm từ “ALTHOUGH, EVEN THOUGH, THOUGH, EVEN IF” các bạn nhé.

Trong giao tiếp Tiếng Anh trong công việc, những cụm từ này thường xuyên được dùng nhưng lại hay gây nhầm lẫn. Hôm nay chúng ta tham khảo bài viết để phân biệt nhé!  

--> Chúng đều được dùng để diễn tả ý kiến tương phản.

ALTHOUGH: có thể đc đặt ở đầu hoặc giữa câu.
E.g:  

- Although it was raining, we decided to go fishing.
- We decided to go fishing, although it was raining.

THOUGH: có nghĩa giống Although, nhưng nó là dạng informal. Thường nằm ở cuối câu.
E.g:   

- It was raining. We decided to go fishing though.
EVEN THOUGH: đc dùng như Although nhưng để diễn tả sự tương phản mạnh mẽ hơn.
E.g: 
- Even though it was raining, we decided to go fishing.

IN SPITE OF & DESPITE cũng được dùng để mô tả sự tương phản nhưng theo sau chúng là 1 cụm danh từ hoặc V-ing.
E.g:  

- In spite of the rain, we decided to go fishing.
- In spite of/ despite being ill, Kent went to work.

Cùng mshoagiaotiep.com luyện thêm một số dạng bài tập này nhé!