Advanced Grammar

Unit 12: Phân biệt cách sử dụng "Lie" và "Lay"

Nhiều người Mỹ thường xuyên nhầm lẫn giữa hai từ "lie" và "lay". Lý do đầu tiên là nghĩa của hai từ có sự tương đồng nhất định.

Trong quá trình học Tiếng Anh, sẽ có nhiều từ gây nhầm lẫn cho mình. Nhiều người Mỹ thường xuyên nhầm lẫn giữa hai từ "lie" và "lay". Lý do đầu tiên là nghĩa của hai từ có sự tương đồng nhất định.

 "To lay" là ngoại động từ, mang ý nghĩa xếp đặt cái gì đó hoặc ai đó nằm ra, cần một "object" đi sau nó (lay something)

 "To lie" có hai nghĩa là "nói dối" và "nằm", đều là nội động từ (không cần Tân ngữ).

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác khiến nhiều người nhầm là quá khứ đơn của "lie" (nằm) cũng chính là "lay". 

Present

Simple Past

Lie (nằm ra)

Lay

Lay (đặt nằm, đặt, để, xếp)

Laid


 Do vậy, nếu nói "I'm going to go lay down" là sai, vì không có vật thể nào đi sau "lay down". Để nói đúng câu "Tôi chuẩn bị nằm" phải dùng "I'm going to lie down".

Các bạn theo dõi bảng sau để không nhầm lẫn 2 từ này nữa nhé!

Động từ

Nghĩa chính

Dạng động từ

Chia động từ với ngôi số ít ở thì hiện tại

Thì hiện tại phân từ và danh từ

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ phân từ

lay

đặt cái gì nằm ra

Ngoại động từ

he/she/it lays

Laying

Laid

Laid

lie (1)

ở tư thế nằm ngang

Nội động từ

he/she/it lies

Lying

Lay

Lain

lie (2)

nói dối

Nội động từ

he/she/it lies

Lying

Lied

Lied


 Cùng luyện tập một số câu sau đây nhé!

1. She ...........the blanket over her sleeping son.

A. lies

B. lays

2. He ...........down and closed his eyes.

A. lay

B. lied

Đáp án là gì nhỉ?

1. Đáp án B vì “lay something: đặt để; lie – không có tân ngữ (nếu có nghĩa là nằm)

2. Đáp án là “lay – quá khứ của “lie – nằm”; còn “lied – đã nói dối”

Hi vọng rằng qua bài chia sẻ bạn đã nắm rõ hơn cách dùng của 2 từ kia. Cùng luyện dạng bài này trên giaotiepmshoa.com nhé!

Luyện tập