Subject line of a Business email - Cách viết tiêu đề của một email công việc
Nội dung bài học

Các bạn đã biết cách viết tiêu đề của 1 email công việc như thế nào chưa nhỉ? Cùng Ms Tuyết - Coach in Ms Hoa Business English viết tiêu đề email thật chuẩn nhé!


********
Subscribe channel: http://bit.ly/21GVCoo

Website: http://www.mshoagiaotiep.com/

Fanpage: http://on.fb.me/1WUzLqm 

Ms Hoa giao tiếp - Mô hình thực hành tiếng Anh giao tiếp công việc số 1 Việt Nam

Nội dung bài học

Các bạn đã biết cách viết tiêu đề của 1 email công việc như thế nào chưa nhỉ? Cùng Ms Tuyết - Coach in Ms Hoa Business English viết tiêu đề email thật chuẩn nhé!


********
Subscribe channel: http://bit.ly/21GVCoo

Website: http://www.mshoagiaotiep.com/

Fanpage: http://on.fb.me/1WUzLqm 

Ms Hoa giao tiếp - Mô hình thực hành tiếng Anh giao tiếp công việc số 1 Việt Nam