Abbreviation - Từ viết tắt thường gặp trong Business Email
Nội dung bài học

Trong business email, nhiều khi chúng ta gặp những từ viết tắt mà không biết nó nghĩa là gì đúng không? Hãy cùng Ms Tuyết - Coach in Ms Hoa Business English đi khám phá chúng nhé! ^^

********
Subscribe channel: http://bit.ly/21GVCoo

Website: http://www.mshoagiaotiep.com/

Fanpage: http://on.fb.me/1WUzLqm 

Ms Hoa giao tiếp - Mô hình thực hành tiếng Anh giao tiếp số 1 Việt Nam

Nội dung bài học

Trong business email, nhiều khi chúng ta gặp những từ viết tắt mà không biết nó nghĩa là gì đúng không? Hãy cùng Ms Tuyết - Coach in Ms Hoa Business English đi khám phá chúng nhé! ^^

********
Subscribe channel: http://bit.ly/21GVCoo

Website: http://www.mshoagiaotiep.com/

Fanpage: http://on.fb.me/1WUzLqm 

Ms Hoa giao tiếp - Mô hình thực hành tiếng Anh giao tiếp số 1 Việt Nam