Cách viết CV dành cho Sinh viên mới Tốt nghiệp
Nội dung bài học

Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì viết CV - Làm thế nào thu hút Nhà tuyển dụng???

Tất cả sẽ được Ms Tuyết - Coach in Ms Hoa Business English hướng dẫn thật cụ thể từ A đến Z, theo dõi Video để hiểu rõ hơn những Tips trên nhé! 

Nội dung bài học

Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm thì viết CV - Làm thế nào thu hút Nhà tuyển dụng???

Tất cả sẽ được Ms Tuyết - Coach in Ms Hoa Business English hướng dẫn thật cụ thể từ A đến Z, theo dõi Video để hiểu rõ hơn những Tips trên nhé!