Speaking & Listening

Interview questions - Unit 3: What are your strengths / weaknesses?

Cách bạn trả lời về điểm mạnh, điểm yếu sẽ giúp nhà tuyển dụng cân nhắc xem bạn có phù hợp với công việc đó hay không. Vậy nên hãy thật chú ý phần này nhé!

Điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Nếu được hỏi câu này khi phỏng vấn xin việc, bạn sẽ trả lời như thế nào?

1. What are your strengths?

Đây là một câu hỏi rất phổ biến. Người phỏng vấn muốn biết những điều mà bạn suy nghĩ về bản thân mình. Tuy đây là một câu rất chung chung nhưng các bạn cũng không thể trả lời chung chung được. Một trong những lỗi hay gặp là các bạn thường trả lời với những tính từ kiểu như “nguyên tắc” hay “thân thiện”. Những từ này quá chung chung và không giúp gì được cho bạn trong buổi phỏng vấn. Bạn nên trả lời câu hỏi dựa vào công việc mà bạn muốn xin. Nên nhớ một tip đã học ở bài trước, luôn luôn có example dẫn chứng về điểm mạnh của bạn. Điều này sẽ khiến cho bài nói của bạn thuyết phục hơn rất nhiều.

Nếu như bạn không có kinh nghiệm thì sao? Hãy chuẩn bị trước ở nhà một vài examples để có thể dùng khi phỏng vấn. Sau đây là một vài cấu trúc trả lời ngắn gọn, hay chú ý sử dụng các cụm in đậm khi nói:

Hãy cứ tưởng tượng bạn đang ứng tuyển một vị trí liên quan đến quản lý. Bạn nên đề cập đến những phẩm chất cần có của một người quản lý tốt:

 

"A couple strengths I have are planning and execution, and working with people. I've always been very good at planning and detailing all the steps. Even in college, I would spend time organizing my week and planning a strategy to tackle each class or assignment. Executing a plan has always come easy for me as well. I believe it's due to proper planning. I also work with people very well in a way where I use the strengths of each individual in a team to produce the best results. Because of my easy going personality, I've been told by my directs that it's easy to approach me."

 

Trong ví dụ trên, có thể thấy tác giả đã nói đến điểm mạnh là kế hoạch, xử lý và làm việc với người khác, những tố chất cần thiết của một manager. Ở câu cuối, tác giả còn nói anh ta là một người dễ tính, làm cho bài nói của anh ấy mạnh hơn rất nhiều.

Vậy nếu bạn đang ứng tuyển cho vị trí kế toán thì sao? Đơn giản, hãy đề cập đến những phẩm chất mà một kế toán giỏi cần có và rồi làm cho nó thành của mình:

 

"I'm very detail oriented, good at managing time, and very honest. I always incorporate managing time and being detailed together. By nature I've been detail oriented, and that resulted in taking too much time on a particular task. After incorporating time management into the mix, I found that my work and efficiency increased dramatically. I plan better and produce higher quality work in a time constraint environment. Finally, I'm a very honest person. When I was working as a valet attendant during college, a lady gave me a twenty dollar bill to pay for the three dollar fee. She almost drove off the lot, but I stopped her and said here is your change. My co-workers said I should have considered the change as tip, but I know what I did was honest and right. You can fool other people, but you can't fool yourself. That's what I believe."

 

Đây là một câu chuyện đúng nghĩa. Đầu tiên tác giả đề cập đến 3 phẩm chất: cực kỳ cẩn thận, tỉ mỉ; quản lý thời gian tốt và rất thật thà – 3 phẩm chất tuyệt vời của một kế toán viên. Ngay cả việc anh ta thiết kế bài nói mang tính logic và tuyến tính chúng ta cũng đã thấy ngay được anh này suy nghĩ theo kiểu toán học. Sau đó anh ta nói đến 3 phần cụ thể và đằng sau mỗi phần đều là examples bổ sung cho luận điểm của anh ấy. Mọi người ai cũng có thể nói mình thật thà, nhưng thêm một ví dụ thì sẽ có sức nặng và thuyết phục hơn rất nhiều.

2. What are your weaknesses?

Đối với câu hỏi này, bạn nên thể hiện những điểm yếu mà có thể được xem như là điểm mạnh (biến điểm yếu thành điểm mạnh). Nếu đã chỉ ra điểm yếu, thì đừng quên chỉ ra cách khắc phục. Và một lần nữa, nhớ có dẫn chứng minh hoạ.

"I think my weakest trait is my impatience. Whenever I work in a team and a member is not performing up to my expectations, I can get impatient and annoyed. I understand if they are working hard and their portion is difficult, but sometimes a person can't do the assignment due to incompetence or laziness. A while back I would get frustrated and start complaining, but I realized that I can help out by explaining things to some people and encouraging lazy people by reminding them of deadlines. I know it's bad to be impatient, but I'm definitely working on it."

Ứng viên này nói một đoạn rất dài nhưng chỉ tập trung vào đúng một điểm yếu, đó là khả năng thiếu kiên nhẫn. Anh này đã biến điểm yếu của mình là thiếu kiên nhẫn thành điểm mạnh đó là một người tiếp thu nhanh và thích làm việc hiệu quả. Các bạn để ý phần example (in nghiêng) anh này nói rất dài và cũng rất thuyết phục. Sau đó anh này có một câu dùng cấu trúc “bad ... but” để cho thấy tinh thần sửa sai của mình.

"I'm too detail oriented. I never want to leave anything out and I want everything to be perfect. This is bad because it slows down my work. Initially, I tried to work faster to compensate, but that only made me sloppy. So I decided to put more emphasis on priority and planning. By doing so, I'm hoping that I can make the proper decisions on what to work on and what to intentionally leave out."

Ứng viên này lại nói về chuyện tỉ mỉ, cũng có thể được coi là một phẩm chất tốt. Anh ấy cũng cho thấy tinh thần học hỏi của mình, đưa ra giải pháp để khắc phục nhược điểm này.

Luyện tập một số bài tập dưới đây!

Luyện tập
Hỗ trợ trực tuyến