Writing

Writing

Unit 5: 25 động từ KHÔNG THỂ THIẾU trong email

Trong môi trường làm việc, giao tiếp với đối tác bằng email chính là kênh giao tiếp nhanh nhất Việc sử dụng những động từ như “apologize – xin lỗi” hay ...
xem thêm

Unit 4: Cách đặt tiêu đề email (Subject lines)

Cách đặt tiêu đề của một email cực kì quan trọng trong Business vì nếu một email không có Subject line (tiêu đề) hoặc tiêu đề không nói đúng mục đích cần ...
xem thêm

Unit 3: Format of an email

Hướng dẫn cách viết một email chuyên nghiệp để gửi cho nhà tuyển dụng hay đối tác
xem thêm

Unit 2: Cách viết CV xin việc từ A đến Z

Hướng dẫn cách viết, edit, bố cục một CV xin việc thật chuẩn để hấp dẫn nhà tuyển dụng
xem thêm

Unit 1: Mẫu CV cho sinh viên mới ra trường

Hướng dẫn cách viết một CV chuẩn nhất, hấp dẫn nhất, thu hút nhà tuyển dụng nhất cho sinh viên mới ra trường
xem thêm