Unit 5: Talk about your boss

Thứ năm ngày 25 thg 02 năm 2016
Unit 5: Talk about your boss
Từ vựng mô tả vị trí quản lý là một phần không thể thiếu khi học từ vựng giao tiếp công việc. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Các bạn cùng theo dõi sơ đồ sau nhé!

Ta có:

Giám đốc điều hành (CEO-Chief executive officer) là vị trí cao nhất trong công ty.

Tiếp đó là những vị trí chủ chốt sau:

-       Finance director – Giám đốc tài chính (giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền bạc);

-       Research and Development director (R&D director) – giám đốc phòng nghiên cứu và phát triển (nhiệm vụ chính là phát triển sản phẩm mới);

-       Production director – Giám đốc sản xuất (chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm mới);

-       Sales director – Giám đốc bán hàng (Chịu trách nhiệm bán hàng để tăng doanh số);

Dưới quyền những vị trí cấp cao ấy là những cấp nhỏ hơn. Ta có:

Giám đốc phòng sales – Miranda Thomas sẽ quản lí cô Julie Sutton – personal assistant (trợ lí) và 24 salespeople (nhân viên sales).

Còn có một số vị trí cụ thể hơn, các bạn để giành thời gian để theo dõi ở những level sau nha!

Bây giờ thì mình sẽ check xem các bạn hiểu đặc điểm của các vị trí vừa nêu không nhé!

1. Who makes the plane?

2. Who gets the money to develop the planes?

3. Who runs the whole company?

4. Who finds the customers for the planes?

5. Who thinks of new ideas for planes?

Đáp án nhé!

1. The production director

2. The finance director

3. The chief executive officer

4. The sales director

5. The Research and Development director

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề từ cơ bản đến nâng cao

Ms Hoa Giao tiếp hi vọng sau này bạn sẽ là một trong những vị cấp cao ấy. Học tiếng Anh thật tốt là cách nhanh nhất đạt thành công nữa đó bạn!! Cố gắng nha!