Unit 2: Talking about your job

Nói chuyện về công việc cũng là một cách để làm quen với người khác và để tìm được điểm chung, tạo ra một small talk với đối tác, đồng nghiệp. Tuy nhiên nói như thế nào cho đủ thông tin, hấp dẫn và tạo được kết nối chặt chẽ với người khác.

Chúng ta hãy cùng điểm qua một vài cấu trúc trong chủ đề "Talking about your job". Đây là một chủ đề mà bạn sẽ thường nói đến trong giao tiếp tiếng Anh ví dụ như giới thiệu về công việc của bạn với một người bạn mới quen nào đó.

Khi muốn giới thiệu về nghề nghiệp của mình, bạn hãy sử dụng cấu trúc

 “I’m a ...”

Giả sử, “I’m a doctor.” “I’m an engineer.” “I’m a photographer.” “I’m an architect.”.

Nếu bạn chán cấu trúc này, bạn có thể dùng “I work in a/an ... industry.”

Ví dụ, “I work in an architecture industry.” “I work in a computer engineering industry.” “I work clothing industry.”

Unit 2: Talking about your job

Tuy nhiên, chỉ giới thiệu về nghề nghiệp thôi chưa đủ; bạn nên miêu tả cụ thể công việc bạn đang làm, nhiệm vụ bạn làm là gì để kéo dài câu chuyện và mang tính kết nối hơn.

Hãy dùng:

  • I’m responsible for making sure that our projects come in on schedule and within budget.
  • My job involves managing my customers’ money effectively and profitably.
  • I develop websites for my clients.
  • My main responsibility is to promote new products ahead of their launch.
  • I’m in charge of designing new building for our clients.
  • My job entails organizing my boss’s affairs.
  • I oversee a team of 250 builders and twenty administrative staff.

Chỉ thao thao bất tuyệt về bản thân thì thật ích kỉ bạn nhỉ. Hãy hỏi han đồng nghiệp của mình để tìm hiểu về nghề nghiệp của anh ấy/cô ấy.

“What does you/she/he do?” hoặc “What do they do?” và cách trả lời cũng hệt như ở trên: “He’s a construction worker.” “She’s an artist.” “Maria’s a personal assistant.” “They’re teachers.”

Một khi câu chuyện đã ở mức độ thân thiết nhất định, hãy hỏi “What’s your dream job?” và hãy dùng “I want to be a + nghề nghiệp ....” khi nói về ước mơ nghề nghiệp của mình bạn nha!

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề từ cơ bản đến nâng cao

Hi vọng bài viết đã giúp các bạn giới thiệu cơ bản về nghề nghiệp của bản thân mình. Cùng đón xem những chia sẻ khác của mshoagiaotiep các bạn nha! Bạn nào muốn đăng ký test thử trình độ hiện tại tiếng Anh của bản thân hãy điền thông tin Tại đây

Tes thử trình độ tiếng Anh miễn phí