Từ vựng chủ đề gia đình

Hôm nay cô trò mình lại gặp nhau để cùng nói về một chủ đề rất thú vị là "Family" các em nha!

Gia đình là một chủ đề quá đỗi gần gũi với chúng ta. Tuy nhiên, bạn đã biết cách gọi tên các mối quan hệ cũng như thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh chưa? Hãy cùng Ms Hoa Giao tiếp chinh phục từ vựng chủ đề Gia đình nào.

I. TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Lưu ý: từ vựng được sắp xếp theo từng nhóm liên quan với nhau, em hãy học từng nhóm nhé.

1. Từ vựng các kiểu gia đình

 • Family /ˈfæm.əl.i/: gia đình (thông thường)
 • Immediate family /ɪˈmiː.di.ət ˈfæm.əl.i/: gia đình ruột thịt (bao gồm ba, mẹ và anh chị em ruột)
 • Extended family /ɪkˌsten.dɪd ˈfæm.əl.i/: gia đình mở rộng (bao gồm cả ông, bà, chú, bác v.v...)

2. Từ vựng thành viên trong gia đình

 • Parent /ˈper.ənt/: cha, mẹ
 • Father /ˈfɑː.ðər/:  cha
 • Mother /ˈmʌð.ər/ : mẹ

" My parent devoted all their time to raise me up.
Bố mẹ đã dành hết thời gian để nuôi dạy tôi.

 • Sibling /ˈsɪb.lɪŋ/: anh/chị/em ruột
 • Brother /ˈbrʌð.ər/: anh trai/em trai
 • Sister /ˈsɪs.tər/:  chị gái/em gái

" I have four siblings: three brothers and a sister.

 • Child /tʃaɪld/: con
 • Son /sʌn/: con trai
 • Daughter /ˈdɔː.tər/: con gái
 • Wife /waɪf/:  vợ
 • Husband /ˈhʌz.bənd/: chồng

" Liz and Phil have a daughter and three sons.
Liz và Phil có một con gái và ba con trai.

 • Grandparent /ˈɡræn.per.ənt/: ông bà
 • Grandmother /ˈɡræm.mʌð.ər/: bà
 • Grandfather /ˈɡræn.fɑː.ðər/: ông
 • Great-grandfather /ˌɡreɪtˈɡræn.fɑː.ðər/: cụ ông
 • Great-grandmother /ˌɡreɪtˈɡræn.mʌð.ər/: cụ bà

" The children are very attached to their grandparents.
Những đứa trẻ rất gần gũi với ông bà của chúng.

 • Uncle /ˈʌŋ.kəl/:  bác trai /cậu /chú
 • Aunt /ænt/: bác gái /dì /cô

" I have lots of uncles and aunts.
Tôi có nhiều chú và dì

 • Nephew /ˈnef.juː/: cháu trai (con của anh, chị, em)
 • Niece /niːs/: cháu gái (con của anh, chị, em)

" I watched my two-year-old nephew toddling around after his puppy.
Tôi nhìn đứa cháu trai 2 tuổi của mình đang chập chững theo sau chú chó con.

 • Grandchild /ˈɡræn.tʃaɪld/: cháu (của ông bà)
 • Grandson /ˈɡræn.sʌn/: cháu trai (của ông bà)
 • Granddaughter /ˈɡræn.dɑː.t̬ɚ/: cháu gái (của ông bà)
   
 • Cousin /ˈkʌz.ən/: anh chị em họ

" My brother's wife and I both had babies around the same time, so the cousins are very close in age.
Vợ của anh tôi và tôi có em bé cùng lúc, nên anh em bọn nó rất thân thiết.

3. Từ vựng liên quan đến cha, mẹ đỡ đầu

 • Godfather /ˈɡɒdˌfɑː.ðər/: cha đỡ đầu
 • Godmother /ˈɡɒdˌmʌð.ər/: mẹ đỡ đầu
 • Godson  /ˈɡɑːd.sʌn/: con trai đỡ đầu
 • Goddaughter  /ˈɡɒdˌdɔː.tər/: con gái đỡ đầu

4. Từ vựng thành viên nhà chồng/vợ

 • Mother-in-law /ˈmʌð.ə.rɪn.lɔː/: mẹ chồng/mẹ vợ
 • Father-in-law /ˈfɑː.ðər.ɪn.lɔː/: bố chồng/bố vợ
   
 • Son-in-law /ˈsʌn.ɪn.lɑː/: con rể
 • Daughter-in-law /ˈdɑː.t̬ɚ.ɪn.lɑː/: con dâu
   
 • Sister-in-law /ˈsɪs.tɚ.ɪn.lɑː/: chị/em dâu
 • Brother-in-law /ˈbrʌð.ɚ.ɪn.lɑː/: anh/em rể

5. Từ vựng về các mối quan hệ khác

 • ex-husband /ˌeksˈhʌz.bənd/: chồng cũ
 • ex-wife /ˌeksˈwaɪf/: vợ cũ
 • half-brother /ˈhɑːfˌbrʌð.ər/: anh (em) cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha
 • half-sister /ˈhɑːfˌsɪs.tər/: chị (em) cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha
   
 • Step-parent /ˈstepˌper.ənt/: bố dượng / mẹ ghẻ
 • Stepfather /ˈstepˌfɑː.ðər/: bố dượng
 • Stepmother /ˈstepˌmʌð.ər/: mẹ ghẻ
   
 • Stepchild /ˈstep.tʃaɪld/: con riêng
 • Stepson /ˈstep.sʌn/: con trai riêng
 • Stepdaughter /ˈstepˌdɔː.tər/: con gái riêng

II. BÀI TẬP

1. My mother's daughter is my

 aunt
 cousin
 sister

2. My mother's mother is my

 auntie
 great aunt
 grandmother

3. My father's son is my

 uncle
 cousin
 brother

4. My step-mother's son is my

 step-brother
 brother-in-law
 step-son

5. My brother's daughter is my

 nephew
 niece
 cousin

6. My aunt's children are my

 step-children
 cousins
 nephews and nieces

7. My grandpa's father is my

 great uncle
 great grandpa
 great great grandpa

8. My dad's brother is my

 uncle
 cousin
 brother-in-law

9. My sister's husband is my

 brother-in-law
 sibling
 husband-in-law

10. My female spouse is my

 grandmother
 mother-in-law
 wife

Correct answers:

1. sister
2. grandmother
3. brother
4. step-brother
5. niece
6. cousins
7. great grandpa
8. uncle
9. brother-in-law
10. wife