Vocabulary

Vocabulary

UNIT 4: DESCRIBING OBJECTS

Trong cuộc sống của chúng ta, đã có rất nhiều tình huống buộc em phải miêu tả vị trí hoặc trạng thái của sự vật để đối phương có thể hiểu rõ ...
xem thêm

UNIT 3: HOUSE AND HOME

Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt của hai từ vựng có thể cùng diễn tả ý nghĩa “nhà” đó chính là “house” và “home” các em nhé.
xem thêm

UNIT 2: FAMILY

Hôm nay cô trò mình lại gặp nhau để cùng nói về một chủ đề rất thú vị là "Family" các em nha!
xem thêm

UNIT 1: TALK ABOUT YOURSELF

Chúng ta cùng tìm hiểu giới thiệu bản thân mình như thế nào các em nha!
xem thêm