Trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án Mới Nhất

Thứ sáu ngày 02 thg 04 năm 2021
Trọn bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có đáp án Mới Nhất

Dưới đây là tổng hợp các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh dành cho các bạn học sinh. Bộ đề thi này có đáp án đầy đủ giúp cho các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị một cách tốt nhất các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và kĩ năng làm bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới!

1. Cấu trúc đề thi tiếng anh vào lớp 10

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH

Thời gian làm bài:  120 phút

Số phần thi:            2

Tổng số câu hỏi:     80 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn + 1 phần viết tự luận gồm 1 câu hỏi

Hình thức làm bài: Viết trên giấy

Phần thi

Bài thi

Mô tả câu hỏi

Yêu cầu đối với thí sinh

Số câu hỏi

Kiến thức, kỹ năng được đánh giá

Phần thi trắc nghiệm

Cách phát âm của âm vị trong từ

Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là một từ có 1 phầnđược gạch chân. 03 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm giống nhau và 01 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm khác với những lựa chọn còn lại.

Chọn 01 trong 04 lựa chọn có phần gạch chân có cách phát âm khác với những lựa chọn còn lại.

05

Khả năng xác định cách phát âm hoặc trường độ của các âm vị nguyên âm hoặc phụ âm trong từ tiếng Anh.

 

Trọng âm của từ

Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là 01 từ.  03 lựa chọn có vị trí trọng âm giống nhau và 01 lựa chọn còn lại có vị trí trọng âm khác với những lựa chọn khác.

Chọn 01 từ trong 04 từ đã cho có vị trí trọng âm khác với các từ còn lại.

05

Khả năng xác định trọng âm (chính và phụ) trong đơn vị từ tiếng Anh.

Tìm từ/cụm từ Đồng nghĩa

Mỗi câu hỏi gồm01 câu với 01 từ hoặc cụm từ được gạch chân. Tương ứng với phần gạch chân là 04 lựa chọn A, B, C, D trong đó01 lựa chọn đồng nghĩavới từ/cụm từ được gạch chân.

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn đồng nghĩa với từ/cụm từ được gạch chân trong câu hỏi.

03

Khả năng hiểu nghĩa và xác định từ/cụm từ đồng nghĩatrong tiếng Anh

Tìm từ/cụm từ Trái nghĩa

Mỗi câu hỏi gồm01 câu với 01 từ hoặc cụm từ được gạch chân. Tương ứng với phần gạch chân là 04 lựa chọn A, B, C, D trong đó01 lựa chọn trái nghĩa với từ/cụm từ được gạch chân.

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn trái nghĩa với từ/cụm từ được gạch chân trong câu hỏi.

03

Khả năng hiểu nghĩa và xác định từ/cụm từ trái nghĩa trong tiếng Anh

Tìm lỗi sai

Mỗi câu hỏi gồm01 câu với 04 từ/cụm từ được gạch chân theo thứ tự ký hiệu A, B, C và D. Trong 04 phần được gạch chân có 01 phần gạch chân có chứa lỗi sai.

Chọn 01 phần gạch chân trong 04 lựa chọn có chứa lỗi sai.

06

Khả năng xác định lỗi sai trong câu tiếng Anh.

Hoàn thành câu

Mỗi câu hỏi gồm01 câu với 01 chỗ trống. Tương ứng với chỗ trống là 04 lựa chọn A, B, C, D để hoàn câu.

 

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 04 lựa chọn để hoàn thành câu.

10

Khả năng hiểu nghĩa và xác định chức năng của từ/cụm từ trong câu.

Điền từ

01 đoạn văn có độ dài từ 200-300 từ với08 chỗ trống được đánh số theo thứ tự. Dưới đoạn văn có 8 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống đó. Mỗi câu hỏi có 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm từ có thể điền vào các chỗ trống.

Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn.

08

Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong mệnh đề, câu và diễn ngôn tiếng Anh.

 

Bài đọc 1

01 bài đọc có độ dài khoảng 250-400 từ. Dưới bài đọc có 8 câu hỏi đánh số theo thứ tự. Mỗi câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D.

 

Đọc đoạn văn và trả lời 8 câu hỏi kèm theo.

08

Khả năng đọc văn bản tiếng Anh lấy ý chính, xác định cấu trúc, hiểu mục đích, thái độ, quan điểm của tác giả, hiểu thông tin chi tiết, nghĩa của từvà cụm từ, tham chiếu, hàm ngôn, suy diễn qua ngữ cảnh.

Bài đọc 2

01 bài đọc có độ dài khoảng 250-400 từ. Dưới bài đọc có 8 câu hỏi đánh số theo thứ tự. Mỗi câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D.

 

Đọc đoạn văn và trả lời 8 câu hỏi kèm theo.

08

Khả năng đọc văn bản tiếng Anh lấy ý chính, xác định cấu trúc, hiểu mục đích, thái độ, quan điểm của tác giả, hiểu thông tin chi tiết, nghĩa của từ và cụm từ, tham chiếu, hàm ngôn, suy diễn qua ngữ cảnh.

 

Hoàn thành Hội thoại

Mỗi câu hỏi gồm 01 hội thoại có 02 lượt lời (01 lời nói và 01 lời đáp), trong đó lời nói hoặc lời đáp có 01 chỗ trống. Dưới hội thoại có 04 lựa chọn A, B, C, D là các cụm từ hoặc câu có độ dài tương tự nhau. 01 trong 04 lựa chọn có thể điền vào chỗ trống.

Chọn 01 lựa chọn đúng ở mỗi câu hỏi để điền vào chỗ trống.

05

Kiến thức và khả năng hiểu nghĩa và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp; Kiến thức và khả năng sử dụng những cặp thoại liền kề (adjacency pairs) phổ biến.

 

Sắp xếp Hội thoại

 

Mỗi câu hỏi gồm 01 đoạn hội thoại có 4-6 lượt lời bị xáo trộn thứ tự và được đánh dấu bằng chữ cái in thường a, b, c, d, e, f. Dưới hội thoại có 04 lựa chọn A, B, C, D là các cách sắp xếp các lượt lời theo trật tự khác nhau. 01 trong 04 lựa chọn là trật tự đúng của các lượt lời trong hội thoại đã cho.

Chọn 01 lựa chọn là trật tự đúng của các lượt lời trong hội thoại đã cho.

 

05

Kiến thức và khả năng hiểu nghĩa và sử dụng ngôn ngữ giao tiếp phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp; Khả năng hiểu suy diễn và hàm ngôn phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.

 

Viết lại câu

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu hoặc cặp câu tiếng Anh đi kèm với 04 lựa chọn A, B, C, D là các cách diễn đạt khác nhau có liên quan đến câu hoặc cặp câu đó. 01 trong 04 lựa chọn đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với câu hoặc cặp câu đã cho.

Chọn câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với câu hoặc cặp câu đã cho trong câu hỏi.

05

Khả năng xác định câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa.

Kết hợp câu

Mỗi câu hỏi gồm 01 cặp câu tiếng Anh đi kèm với 04 lựa chọn A, B, C, D là các cách diễn đạt khác nhau có liên quan đến cặp câu đó. 01 trong 04 lựa chọn đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với cặp câu đã cho.

Chọn câu đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với cặp câu đã cho trong câu hỏi.

05

Khả năng hiểu nghĩa các câu đơn lẻ và mối liên hệ ngữ nghĩa giữa chúng; và khả năng kết hợp các câu đơn lẻ sử dụng cấu trúc câu phức và các liên từ phù hợp.

Hoàn thành bài luận

Một đoạn văn gồm 200-250 từ có 4 cụm từ hoặc câu bị bỏ trống và được đánh số theo thứ tự. Dưới bài luận có 04 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống. Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D là 01 cụm từ hoặc câu. 01 trong 04 lựa chọn có thể điền vào chỗ trống.

Chọn 01 cụm từ hoặc câu trong 04 lựa chọn cho sẵn trong mỗi câu hỏi để điền vào chỗ trống tương ứng trong bài luận đã cho.

04                                                                              

Khả năng hiểu nghĩa diễn ngôn hoặc văn bản tiếng Anh; Kiến thức về cách phát triển ý trong một văn bản tiếng Anh.

Phần thi tự luận

Viết văn bản

Một chủ đề cho sẵn có liên quan đến chương trình giảng dạy tiếng Anh trung học cơ sở.

Viết một văn bản khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn.

01

Khả năng viết sản sinh một văn bản tiếng Anh trình bày một ý kiến hay thông tin trọn vẹn.

 

Những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh
- Mệnh đề quan hệ
- Mọi điều bạn cần biết về câu điều kiện
- Các thì trong tiếng Anh

2. Tổng hợp bộ đề thì tiếng anh vào lớp 10 mới nhất

Đề số 1

A:  PHONETICS ( 1.0 p)

I. Choose the word with different pronunciation from the others. (0.6p)

1. A. hour                                B. house                      C. hot                          D. head

2. A. worked                           B. wanted                   C. stopped                   D. asked

3. A.walks                               B. cups                        C.students                   D. pens

II.Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. ( 1.0 pts)

1. A. sewage               B. simple                     C. hobby                     D. describe

2. A. dancer   B. cycling                    C. balloon                    D. traffic.

B: VOCABULARY AND GRAMMAR: (5.0pts)  

I. Choose the best answer. (2.0p)

1.Solar energy doesn’t cause………..                                                                

A.pollution                  B.polluted                   C.pollute                     D.pollutant

2. Tet is a festival………… occurs in late January or early February.

A. whom                     B. when                       C. where                      D. which

3. It’s raining. …………….., Mr. Nam has to go to work.

A. Although                B. So                           C. Therefore                             D. However

4. If I ………….rich, I ……………………….around the world.

A. will be - travel                    B. am - will travel       C. were - would travel            D. would be – traveled

5.  The girl wishes she………………… in Hue for the festival next week.

A. had stayed  B. was staying             C. stay D. could stay

6.  You don’t like watching this film, …………………?

     A. don’t you          B. are you                    C. do you                    D. did you

7. When he lived in the city, he …………… to the theater twice a week.

A. uses to go               B. has gone                 C. used to go               D. was going

8. My house………….. in 1999

A. is built                    B. was building           C. was built                 D. has been built

9.  The entrance examination will be held………………….June 22nd 2012.

A. in                            B. on                           C. at                            D. to

10. Hoa:  I suggest going camping next Sunday.- Lan: …………………………..

A. That’s a fine day                B. That’s a good idea  C. That’s a reason       D. That’s a good trip

II. Put the verbs in the brackets into the correct tense or form.(2.0p)

1. The weather is terrible today. If the weather (1.be)……… good, I (2. go).....................for a walk.

2. Yesterday, when we (3.visit)…………………. them, they (4. have)………….. dinner.

3. I (5.write )............ to my pen pal 2 months ago, but I (6.not receive) ……....... his reply since then.

4. We would rather (7. stay)...........................at home than go out on rainy days.

5. I enjoy (8. teach)...................................., but I don't want ( 9. do)......................all my life.

6. My house ( 10. build)………………………………………..at present.

III/ Supply the correct form of the words in brackets to complete the following sentences. (1.0p)

1. The accident happened because he drove …………………………... (care)

2. Air …………….……is one of the problems that people have deal to with.   (pollute)

3. Traditional ………………..…... are a good source of fun and entertainment. (celebrate)                   

4. You should buy this book . It’s very…………………………….. (inform)

5. (Tradition)………….………................……., people eat sticky rice cakes at Tet.

C: READING. ( 2.0 p)

I.  Read the text. Then choose the right sentence  A, B, C or  D.(1.0p)

           Last year, we had a nice holiday. My friend and I went to the seaside for a month. I had been to the seaside several times before, but this was the first time for my friend. Naturally, it was the great event for him. Finally, the day came. It was a fine morning. We got up very early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey by car. We reached the seaside at noon. We spent many hours on the beach. We enjoyed making castles and channels in the sand. People said we ought to spend at least a few weeks at the seaside. If we could stay longer, so much the better.

1.      How long did the writer and his friend spend at the seaside?

A. week                                   B. A few weeks                      C. A month                 D. A few months

2. Who went to the seaside the first time?

A. The writer  B. The writer and his friend.    C. The writer/s family            D. The writer/s friend.

3. What was the weather like on the day they started their journey to the seaside?

A. It was bad              B. It was rainy                        C. It was snowy          D. It was nice.

4. How did they travel to the  seaside?

A. By car                                 B. By train                              C. By bus                    D. By air

5. When did  they reach the seaside?

A. At 8 o/clock                        B. At 12 o/clock                      C. At 4 p.m                 D. At 9 p.m

II. Read the passage and answer the following questions. (1.0p)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son. During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.

1. Where was Alexander Fleming born? ………………………………………………………………

2. Did he work in an office before he went to university? ……….………………………….………..

3. What did he study at university?   ………………………………………………………….………

4. When did he win the Nobel Prize in medicine? …………………………………………….………

D: WRITING (2.0p)

          I. Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences. (1.0p)

1. He has never been late for work.

-  Never……………………………………………………………………………………

2. The man is my new boss. He is talking to the lady over there.

- The man …………………………………………………………………………………

3. “Does Mr. Pike live here?” the postman asked the boy.

- The postman asked the boy ……………………………………….…………………….

4. They will build a new school next month.

- A new school……………………………………………………..……………………..

5. Finding an apartment in a big city is not easy.

- It is …...............................................................................................................................

II. Write complete sentences. (1.0p)

1.we /not/ see/ each other/ for/ 5 years.

……………………………………………………………………………………………

2. Mr Bill/ used/ go /swimming/ when/ he/ young.

……………………………………………………………………………………….……

3.   She / be / best / student / class.

 …………………………………………………………………………………………

4.   How long / it / take / you / go / school / everyday?

 …………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

A:  PHONETICS ( 1.0 p)

I. Choose the word with different pronunciation from the others. (0.6p)

1. A. hour                               B. house                      C. hot              D. head

2. A. worked                           B. wanted                   C. stopped                   D. asked

3. A.walks                               B. cups                        C.students                   D. pens

II.Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. ( 1.0 pts)

1. A. sewage               B. simple                     C. hobby                     D. describe

2. A. dancer                B. cycling                    C. balloon                   D. traffic.

B: VOCABULARY AND GRAMMAR: (5.0pts)

I. Choose the best answer. (2.0p)

1.Solar energy doesn’t cause………..                                                                

A.pollution                 B.polluted                   C.pollute                     D.pollutant

2. Tet is a festival………… occurs in late January or early February.

A. whom                     B. when                       C. where                      D. which

3. It’s raining. …………….., Mr. Nam has to go to work.

A. Although                B. So                           C. Therefore    D. However

4. If I ………….rich, I ……………………….around the world.

A. will be - travel                                            B. am - will travel      

C. were - would travel                                  D. would be – traveled

5.  The girl wishes she………………… in Hue for the festival next week.

A. had stayed  B. was staying             C. stay D. could stay

6.  You don’t like watching this film, …………………?

     A. don’t you          B. are you                    C. do you                    D. did you

7. When he lived in the city, he …………… to the theater twice a week.

A. uses to go               B. has gone                 C. used to go  D. was going

8. My house………….. in 1999

A. is built                    B. was building           C. was built                D. has been built

9.  The entrance examination will be held………………….June 22nd 2012.

A. in                            B. on                           C. at                            D. to

10. Hoa:  I suggest going camping next Sunday. Lan: ………………………………………………..

A. That’s a fine day                            B. That’s a good idea                       

C. That’s a reason                                           D. That’s a good trip  

II. Put the verbs in the brackets into the correct tense or form.(2.0p)

1. The weather is terrible today. If the weather (1.be)were… good, I (2. go)...would go.....for a walk.

2. Yesterday, when we (3.visit)…visited………. them, they (4. have)…were having…dinner.

3. I (5.write )......wrote....….. to my pen pal 2 months ago, but I (6.not receive) …haven’t received….........….. his reply since then.

4. We would rather (7. stay)........stay...................at home than go out on rainy days.

5. I enjoy (8. teach)...........teaching......., but I don't want ( 9. do)..........to do............all my life.

6. My house ( 10. build)…………is being built……………………………..at present.

III/ Supply the correct form of the words in brackets to complete the following sentences. (1.0p)

1. The accident happened because he drove …………carelessly………………... (care)

2. Air ……pollution………is one of the problems that people have deal to with.   (pollute)

3. Traditional ……celebrations………... are a good source of fun and entertainment. (celebrate)                   

4. You should buy this book . It’s very………informative…………………….. (inform)

5. (Tradition)……Traditionally.............……., people eat sticky rice cakes at Tet.

C: READING. ( 2.0 p)

I.  Read the text. Then choose the right sentence  A, B, C or  D.(1.0p)

           Last year, we had a nice holiday. My friend and I went to the seaside for a month. I had been to the seaside several times before, but this was the first time for my friend. Naturally, it was the great event for him. Finally, the day came. It was a fine morning. We got up very early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey by car. We reached the seaside at noon. We spent many hours on the beach. We enjoyed making castles and channels in the sand. People said we ought to spend at least a few weeks at the seaside. If we could stay longer, so much the better.

2.      How long did the writer and his friend spend at the seaside?

A. week                                   B. A few weeks                      C. A month                D. A few months

2. Who went to the seaside the first time?

A. The writer                                                              B. The writer and his friend.  

C. The writer/s family                                                            D. The writer/s friend.

3. What was the weather like on the day they started their journey to the seaside?

A. It was bad              B. It was rainy                        C. It was snowy          D. It was nice.

4. How did they travel to the  seaside?

A. By car                                B. By train                              C. By bus                    D. By air

5. When did  they reach the seaside?

A. At 8 o/clock                        B. At 12 o/clock                      C. At 4 p.m                 D. At 9 p.m

II. Read the passage and answer the following questions. (1.0p)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son. During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.

1. Where was Alexander Fleming born?   - (He was born) in Scotland

2. Did he work in an office before he went to university?  - Yes, (he did.)

3. What did he study at university?   - He studied medicine

4. When did he win the Nobel Prize in medicine?  - (He won the Nobel Prize in medicine) in 1945.

D: WRITING (2.0p)

          I. Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences. (1.0p)

1. He has never been late for work. =>-  Never has he been late for work.

2. The man is my new boss. He is talking to the lady over there.

- The man who is talking to the lady over there  is my new boss.

3. “Does Mr. Pike live here?” the postman asked the boy.

- The postman asked the boy if Mr Pike lived there

4. They will build a new school next month.=>   A new school will be built next month.

5. Finding an apartment in a big city is not easy.=> It is not easy to find an apartment in a big city

II. Write complete sentences. (1.0p)

1.we /not/ see/ each other/ for/ 5 years. -  We haven’t seen each other for 5 years.

2. Mr Bill/ used/ go /swimming/ when/ he/ young.

-  Mr Bill used to go swimming  when he was young.

3.   She / be / best / student / class.   - She is the best student in her class.

4.   How long / it / take / you / go / school / everyday?

- How long does it take you to go to school everyday? 

Một số cấu trúc ngữ pháp có thể bạn quan tâm
1. Các thì trong tiếng Anh
2. Câu điều kiện 
3. Câu bị động trong tiếng Anh

 

Đề số 2

A. PHONETICS (1pt)

I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently:

1. A. different                         B. world                       C. practiced                D. disaster

2. A. pollute                 B. receipt                     C. species                   D. accept        

3. A. clear                     B. bear                         C. hear                        D. near

II. Choose one word whose stress pattern is different: 

4.  A. promote            B. attract                    C. trophy                     D. compete

5.  A. develope            B. introduce                C. discover                  D. Prepare

B.  Vocabulary and grammar (5pts)

I. Choose a,b,c, or d  that best completes each unfinished sentence(2pts)

1. You will not succeed .......................... working hard.

a. unless                       b. without                    c. if                              d. although

2. It was raining very ............. so I took my umbrella.

a. wet                          b. badly                       c. hard                         d. firmly

3. I .............. do that if I were you.

a. won’t                       b. shan’t                      c. wouldn’t                  d. don’t

4. You may borrow as many books as you like provided you show them to ............... is at the desk.

a. who                         b whom                       c. whoever                   d. which

5. I wish you ............. stop interrupting me whenever I speak.

a. did                           b. would                      c. might                       d. will

6. I wish I ........ more about the logistics of the expedition.

a. would know                        b. knew                       c. know                       d. can know

7. The little girl ............. when she fell.

a. hurt himself             b. hurt herself              c. has hurt                    d. hurt

8. Listen to what I am saying, ............................?

a. don’t you                 b. do you                     c. did you                    d. will you

9. .................. this medicine, and you’ll be well again.

a. Have                        b. Drink                       c. Eat                           d. Take

10. Yoko feels .................. again after her illness but she still cannot work ............. .

a. strong/ hardly          b. strongly/ hard          c. strongly/ hardly       d. strong/ hard

II. Give the correct form of verbs in brackets: (2pts)

1. Listen to these students! What language they (speak) ……………….....?

2. What you (do) ……………………….. If you had a lot of money?

3. Did you advise Jane (join) ....…………………….. in the Vietnamese speaking contest?

4. Who (carry) ……………………..... your bag when you climb Mount Phanxipang?

5. In Viet Nam, it (not snow) ...…………………….. in winter except for Sa Pa and Lang Son.

6. We (always/ make) ....……………………...... to work hard by our parents.

7. Their grandparents prefer (watch) ....…………………… basketball to playing ..……………………... it.

8. My friends (wait) .....…………………….. for me when I got to the stadium.

9. Nothing (do) ........…………………… since he moved here.

10. To avoid (attack) ...……………………... again, the millionaire hired some guards.

III.Give the correct form of the words in the brackets (1pt)

1. Novelists are among the most _____ people in the world. (IMAGINE)

2. Secondary education is _____ and free in many countries. (COMPEL)

3. The song has _____ been selected for the Sea Games 22, Vietnam. (OFFICE)

4. . _____ are doing their best to make people aware of the danger of air pollution. (ENVIRONMENT) 

5. Your father is a bit _____. I think he should go on a diet.  (WEIGH)

C. Reading(2pts)

I. Read the passage then choose the best answer: (1pt)

Music influences people in different ways or the same person differently at different times. Music may seem to influence people differently. That is because people can react differently to the music. We are able to apply a choosing process to the music we hear. If someone hates jazz, then a jazz piece with a positive effect will probably not make him feel good. A happy song might appear to make an angry person angrier, yet it is not the music itself that is creating the anger; rather it is the positive effect of the music. The angry person does not want to accept the song's happy feeling: it points out his already existing anger, and makes that anger come to the surface. When a piece of music is played and we are listening to it, our body, mind, and feelings are being affected. The musicians of ancient cultures such as China, India, Turkey and Greece understood the effects of music. In fact, Pathagoras, in ancient Greece, introduced a whole science that concerned them. Because the musicians of these ancient cultures understood these effects, they created music that was positive, uplifting, and beneficial. Once the effects of music are better understood, the next step is to gain a better understanding of the music around us, and what effect it is actually having.

1.  The text is about_____.               

A. The science of music                                                          B. Understanding music

C. The effects of music on human feelings                                        D. Music and an angry person

2.  Music_____.

A. cannot be chosen                                        B. affects everybody in the same way     

            C. affects us in different ways                       D. never make us angry

3.  According to the text,_____.  

            A. Everybody likes jazz                                  B.  Jazz always makes us feel better              

C. No one likes jazz                         D.  a very angry person sometimes do not accept music

4.  In ancient cultures, there used to be a science that concerned the effects of music in_____.

A. China                                  B. India                                   C. Turkey                    D. Greece

5.  The word "Once" has a close meaning to_____.          

A. on time                     B. when              C. because            D. if

II. Choose the best option to fill in each blank: (1 pt)

            Environmental pollution is a term that refers to all the ways by (1)…….man pollutes his surroundings. Man dirties the air with exhaust gases and smoke, contaminates the water with chemicals and other substances, and damages the (2) …..with too many fertilizers and pesticides. Man also pollutes his surroundings in various other ways. For example, people ruin natural beauty by scattering junk and litter on the land and in the water.

            Environmental pollution is one of the most serious problems (3) ………….. mankind today. Air, water, and soil are necessary to the survival of living things. Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other (4) ….life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food. Environmental pollution also brings ugliness (5) …….man’s natural beautiful world.

1. A. that                     B. whom                     C. which                      D. whose

2. A. soil                      B. forest                      C. beach                      D. stream

3. A. faces                   B. faced                      C. to face                    D. facing

4. A. human                B. marine                     C. animal                     D. plant

5. A. to                        B. on                           C. for                           D. in

IV. Writing:( 2pts)   I. Error recognition (1pt)

1. What do you always go to school? By bus.

      A                      B         C                D

2.  When it  was first  establish in 1973, it consisted of only two hectares  of land.

                     A                  B                             C                                               D

3. If I were her, I'll quit that job immediately and look for another one.

             A               B                           C                                      D

4. What do you practise playing the guitar all day for? Winning a prize.

       A                                   B                                 C           D

5. Vietnam National anthem, calling “Tien Quan Ca”, was written in 1954.                                    

        A                         B            C                                          D

II. Rewrite each of the following sentences without changing its meaning :( 1pts)  

1. "Please sit down,” the teacher said to me.

=> The teacher asked me ............................................................... .

3.      I fell asleep because the film was boring.

=> The film was so .......................................................................... .

3. “ What are you doing?”, she asked me.

=> She wondered .................................................................................

4. I don’t find it difficult to get up early in the morning.

=> I am used ....................................................................

5. They have given me two interesting books.                                                                                                                                                                                                             

 => I …………………………………………………….

 

Đáp án

A. Phonetics: (1pt)

            1. C     2. B     3.B      4. C     5. B

B.  Vocabulary and grammar (5pts)

I.

1. b

2. c

3. c

4. c

5. b

6. b

7. b

8. d

9. d

10. d

 

II.

1.are they speaking                       2. would you do

3. to join                                        4. will carry

5. doesn't snow                             6. are always made

7. watching/ playing                      8. were waiting

9. has been done                          10. being attacked

III.

      1. imaginative                    2. compulsory

3. officially                        4. Envirometalists                   5. overweight

C. Reading(2pts)

            I.          1. C     2.D      3.D      4.D      5.B

            II.        1.C      2.A      3.D      4.B      5.A

D. Writing:( 2pts)

I.Mistake:        1. A     2. B     3. B     4. D     5.C

II.Rewrite:     

1. The teacher asked me to sit down.

2. The film was so boring that I fell asleep.

3. She wondered what I was doing.

4. I am used to getting up early in the morning.

      5. I have been given two interesting books.


Đề số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (0,5p).

1.    A. thank                           B. they                        C. these                       D. than

2.    A. walks                           B. cups                        C. students                  D. pens

3.    A. talked                          B. watched                  C. lived                       D. stopped

4.    A. stream              B. leather                     C. cream                      D. dream

5.   A. hour                              B. house                      C. hot                          D. head

II. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence(2ps).

1. We used to ……….past the market on the way to school.

     A. walk                  B. walked                    C. walking                   D. have walked

2. Remember to turn …….the light when leaving the office. 

     A. off                     B. on                           C. down                      D. in

3. Ho Chi Minh City is the ……….one in the country.

     A. larger                 B. large                        C. largest                     D. largely

4. Lan is very tired. ________, she has to finish her assignment before going to bed.

      A. Although          B. So                           C. Therefore                D. However

5. I suggest________some money for poor children.

       A. raise                 B. to raise                    C. raised                      D. raising

6. Have you ever ………a letter to the local authorities to complain about the public transport in your town?

     A. wrote                 B. writing                    C. written                    D. write

7. When are you ………vacation with your family, Lan?

    A. on                       B. by                           C. with                                    D. to

8. If you ……late, you wouldn’t finish your work. 

    A. come                   B. coming                    C. to come                  D. came

9. Huong wishes she ………free time to visit her close friend in hospital.

    A. to have               B.had                         C. have                         D. having

10. I think I’ve lost my new hat. I’ve ………it everywhere but I can’t find it.

    A. looked out          B. looked in                C. looked on               D. looked for

III- Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. (0,5p)

1. My sister enjoys  read about wild animals and natural mysteries.               

                              A         B                 C                   D

2.  Mr. Thach who sing  English songs very well is my teacher of English. 

              A             B                C                               D

3. My father asked us not to spending too much time playing computer games.

                         A        B                                      C            D

4.  Ba can plays the piano better   than his friends can.         

                A                         B         C                       D

5. I saw the men, the women and the cattle which went to the field                   

                          A                             B          C         D

IV.Give the correct tense or form of the verbs in brackets(2ps).

a. Don't make noise now.My parents (take) ..(1)............................. their usual afternoon nap

b.While I (have) ..(2)............................. a bath, the telephone (ring)..(3)..................

c. He prefers (play)..(4)............... computer games to (read) ..(5)............... books.

d. Don't forget (lock) ..(6)................ the door before (go) ..(7)............. to bed 

e. I (write )..(8)........….. to my panpel 2 months ago, but I (not receive) …(9)…..........…….. his reply since then.

f. If we (not save) …(10)….........…… energy , there will be a shortage in the next century.

V.Read the following passage, then choose the correct answer to questions (1p)

            Singapore is an island city of about three million people. It’s a beautiful city with lots of parks and open spaces. It’s also a very (1)______ city.

            Most of the people (2)______ in high-rise flats in different parts of the island. The business district is very modern with (3)______ of high new office buildings. Singapore also has some nice older sections. In Chinatown, there  (4)______ rows of old shop houses.  The government buildings in Singapore are very beautiful and date from the colonial days.

            Singapore is famous (5)______ its shops and restaurants. There are many good shopping centers. Most of the goods are duty free. Singapore’s restaurants sell Chinese, Indian, Malay and European food, and the prices are quite reasonable.

1.   A. large                             B. dirty                        C. small                       D. clean

2.   A. live                               B. lives                        C. are living                 D. lived

3.   A. lot                                 B. lots                          C. many                       D. much

4.   A. is                                   B. will be                     C. were                        D. are

5.   A. in                                  B. on                           C. at                            D. for

VI. Read the passage and answer the following questions. (2ps)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son. During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.

1. Where was Alexander Fleming born?

……………………………………………………………………………………

2. Did he work in an office before he went to university? 

……………………………………………

3. What did he study at university?

………………………………………………………………………………………

4. When did he win the Nobel Prize in medicine?

………………………………………………………………………………………

VII.Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence(2ps)..

1. The girl is very friendly. She lived next door to us.          

  ->The girl ...................................................................................

2.It takes Minh 2 hours to do his homework every day.

    ->Minh spends ..............................................................................

3.We were late for school because of the heavy rain.

   ->Because it ....................................................................................

4. My mother used to make us clean the house.

   ->We used .......................................................................................

5."I'm working in a restaurant, and don't care much for it." she said.

    ->She said .....................................................................................

6.It’s two years since I last spoke to her.

   ->I haven’t ...................................................................................

7.Going swimming in the river in the summer is interesting.

   ->It is..........................................................................................

8.No one in my class is more intelligent than Lan.

   ->Lan is ...................................................................................

 

Đáp án

I-Choose the word whose underlined part in pronounced differently from the rest in each group (0.5 đ ) mỗi câu đúng cho 0.1 đ.

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

II. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes each sentence(2ps).

(2đ ) mỗi câu đúng cho 0.2 đ

1. A

2. A

3. C

4. D

 5. D

6. C

7. A  

8. D

9. B

10. D

III- Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. (0,5p)

mỗi câu đúng cho 0.1 đ.

1. B

2. B

3. B

4. A

5. C

IV-Give the correct tense or form of the verbs in brackets(2ps).

mỗi câu đúng cho 0.2 đ

1.are taking

2. were having

3. rang

4.playing

5.reading

6. to lock

7. going

8.wrote

9. haven't received

10. don't save

 

V.Read the following passage, then choose the correct answer to questions (1p)

mỗi câu đúng cho 0.2 đ

1.D.clean

2. A. live

3. B. lots

4. D. are

5. D. for

VI. Read the passage and answer the following questions. (2ps)   mỗi câu đúng cho 0.5 đ

1. (He was born) in Scotland.

2.  Yes, (he did.)

3. He studied medicine.

4. (He won the Nobel Prize in medicine) in 1945.

VII.Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence,using the words given(2ps).. mỗi câu đúng cho 0.25 đ

1->The girl who lived next door to us is very friendly

2->Minh spends 2 hours doing his homework every day

3->Because it rained heavily, we were late for school

4->We used to be made to clean the house by my mother

5->She said (that) she was working in a restaurant and didn’t care much for it.

6->I haven’t spoken to her for two years

7->It is interesting to go swimming in the river in the summer

8->Lan is the most intelligent (student) in my class

Đề số 4

I. Choose the underlined word that has different pronounciation:1điểm

1. a. garbage                     b. standard                  c. solar                        d. lunar

2. a. covered                      b. installed                   c. describled                d. decorated

3. a. chopstick                   b. charity                     c. children                   d. Christmas

4. a. celebration                 b. plumber                   c. bulb                         d. blanket

      5. a. energy                        b. generous                  c. category                   d. Suggest

II. Choose one word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D. (5 pts)

1.   A. medical                   B. restaurant                C. remember                D. government

2.   A. household               B. homework              C. garbage                   D. throughout

3.   A. electrical                 B. interesting               C. necessary                D. beautifully

4.   A. celebrate                 B. consider                  C. expression               D. criteria

5.   A. partner                    B. between                  C. visit                         D. program

III. Choose the best answer: 2 điểm

1. ___ the traffic was bad, we arrived on time.(Although/ In spite of/ Even/ Despiteof)

2. I’ll show you around the city when you ___ .(come/ are coming/ willcome/ came).

3. If energy ___ inexpensive and unlimited, many things in the world would be different. (is/ will be/ were/ would be).

4. ___ energy can be cheap and clean.(Sun/ Sunny/ Solar/ Solarize).

5. I am writing this to tell you ___ you are missed and loved.(how many/ how much/ how long/ how far).

6. We should learn about keeping the environment ___ .(pollute/ polluting/ polluted/ unpolluted).

7. The pencil ___ I write is made in Japan.(who/ whom/ which/ where).

8. We don’t want ___ like that.(talking/ being talked/ talked/ to be talked).

9. They ___ in Ha Noi since last Monday.(have been/ were/ are/ will be).

10. Let’s go shopping, ___ ?(shall we/ can we/ do we/ should we).

IV. Give the correct form of the word: 1điểm

1. This coffee is too................... to drink.                                                                               HEAT

2. He drives so ................... that he is sure to have an accident.                                            CARE

3. His parents were ……..................……that he failed the final examinations.      DISAPPOINT

4. Do you know what the ............................ of river is ?                                         DEEP

5. He is a very ............................. carpenter.                                                          SKILL

6. There are many ---..................------- in our country of a year.                                 CELEBRATE

7. We celebrate our -..................--------- Day on September 2nd.                              DEPEND

8. You must be -------..................--- when you open that door.                                              CARE

9. We can save ----..................------ resources by using solar energy.                   NATURE

10. We can’t clean up our --..................-------- rivers and seas over night.              POLLUTE

V. Give the correct form of the verb: 2điểm

1. I’m sorry. I ( not finish ) ………………………… this work yet.

2. Poems as well as plays ( write ) ……………………… by Shakespeare.

3. She is having an examination. She wishes she (spend )……………………… a day off on a farm now.

4. We hate ( watch )  ………………………the advertising program on TV.

5. I had a phone call while I ( surf ) ……………………… the web.

6. They ( live )  ………………………in that house since it was rebuilt.

7. I suggest (burn)………………………coal to heat the house.

8. If we (not save)……………………  energy,  there (be) ……………… great shortage in the next century.

9. Do you have any difficulty in ( solve ) ……………………… this problem.

VI. Rewrite the sentences: 2điểm

 1. Mary always went swimming after school last year.

---> Mary used to………………………………………………………………...

 1. My daughter has studied English for two years.

---> My daughter started ………………………………………………………...

 1. She wants to buy that villa but it’s too far expensive for her.

---> She wishes ………………………………………………………………….

 1. It took Nam two days to have a trip to the countryside last week.

---> Nam spent …………………………………………………………………..

 1. They have changed the date of the meeting.

---> The date …………………………………………………………………….

 1. Finding an apartment in a big city is not easy.

---> It is not ……………………………………………………………………..

 1. We enjoy playing soccer.

---> We are interested …………………………………………………………..

       8. “Do your parents still live in Nha Trang now?” said Nam to me.

        Nam asked me……………………………………………………………………

VII. Read the following passage and choose the item A,B,C or D that best answer each question about it. (1.0ps)

Nick Johnson lives with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name’s Fred.

1.     Where does Nick’ family live?

A. America                B. England              C. Scotland                              D. Australia

2.     Which does the word “his” in line 4 refer to?

A. Nick’s mother       B. Nick’s sister        C. Nisk’s cousin                     D. Nick’s dog

3.     What’s Nick’s sister’s name?

A. Sue                        B. Jim                      C. Tracy                                  D. Fred

4.     Who is Jim?

A. Nick’s father          B. Nick’s mother       C. Nick’s cousin                  D. Nick’s sister

5.     Which of the following is not TRUE?

A. Nick’s family live in London.                                      B. Nick’s father works in a bank.

C. Nick’s mother works in a supermarket.                        D. Nick’s sister is five years old.

VIII. Read the passage and answer the following  questions . (1p)

 Jeans are the most popular kind of clothing in the world . They are popular almost eveywhere, in France, in China, Italy and Vietnam. Most of people love to wear Jeans . Rich people, poor people , young people and even some old people wear them . In the United States , they are the only kind of traditional clothes. In other countries, young people wear them because they  want to look modern . Jeans are the sign of young people . Everyone wants to be modern, young and independent.

 1. Are jeans the most popular kind of clothing in the world?

............................................................................................................................

 1. Where are jeans popular?

.............................................................................................................................

 1. Do rich people love to wear jeans?

................................................................................................................................

 1. What are the only kind of traditional clothes in the United States?

..................................................................................................................................

 1. Why do young people in other countries wear them?

....................................................................................................................................

IX. Make sentences using the cues: (1.5 m)

1. If / I / you / , / I / learn harder.

............................................................................................................................................

2. She / suggest / go / Huong pagoda / this weekend.

.......................................................................................................................................................

3. Two days ago, / my brother / come / school late / because / he / get up / late.

......................................................................................................................................................

4. The Internet / wonderful invention / modern life.

......................................................................................................................................................

5. Our school / going / hold / English-speaking contest / celebrate / Teacher’s Day.

......................................................................................................................................................

 

Đáp án

I. Choose the underlined word that has different pronounciation:

1.   a. garbage                  

2.   d. decorated

3    d. Christmas

4.   b. plumber              

5.   c. category             

II. Choose one word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C or D.

    1. C                2. D                 3. A              4. A                 5. B

III. Choose the best answer:

1. Although

2. come

3 were

4. Solar.

5.  how much

6. unpolluted.

7. which

8. to be talked

9. have been

10. shall we

IV. Give the correct form of the word:

1. celebrations

2. depended

3. careful

4. natural

5. polluted

V. Give the correct form of the verb:

1. haven’t finished                                                                        

2. were

3. spent                                                  

4.  watching                                           

5. was surfing                        

6. have lived

7. burning

8. don’t save / will be    

9. solving

VI. Rewrite the sentences:

1. Mary used to go swimming after school last year.

  2. My daughter started studying English  two years ago.

        3. She wishes  that villa were cheap / weren’t expensive

4. Nam spent  two days having a trip to the countryside last week

 5. The date of the meeting has been changed by them

 6. It is not easy to find an apartment in a big city

 7. We are interested in playing soccer.

          8. Nam asked me if  my parents still lived in Nha Trang then

VI. Read the following passage and choose the item A,B,C or D that best answer each question about it.

1.B     2.D     3.C     4.A       5.D

VIII. Read the passage and answer the following  questions .

1.Yes, they are

2.They are popular almost everywhere, (in France, in China,Italy and viet nam)

3.Yes, they do

4.They are jeans

5.Because they want to look modern


 

Đề số 5

I.Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others.( 1 pt)

1. A. looked                B. watched                  C. stopped                   D. carried

2. A. bath                    B. father                      C. theater                    D. health

3. A. study                  B. success                    C. surprise                   D. sugar

4. A. children  B. charity                    C. charm                     D. champagne

5. A. danger                B. angry                      C. language                 D. passage

II. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence. ( 2pts)

1. Someone….........tickets are free.

A. said me                   B. said me that            C. told me             D. told to me

2. When she lived in the countryside, she ……………….in the river.

A. was swimming       B. used to swim   C. has swum     D. is used to swimming

3. Saigon ……………more than three hundred years ago.

A. was built                 B. has been built         C. was building        D. built

4. It is nearly ten years ……………….I saw her.

A. when                      B. since           C. for                    D. while

5. Would you mind if I……………a photo ?

A. take                        B. took            C. would take     D. am going to take

6. Last week I ……………my children to the biggest zoo in town.

A. got                          B. brought                   C. fetch                     D. took

7. They said to me about the people and the places..........they saw in New York.

A. Which                     B. Who                        C. that                      D. whom

8. Are you proud…………….your country and its tradition ?

A. about                      B. on                          C. of                         D. for

9. Do you collect stamps or other things ?- Yes, I am a stamp…………………

A. collecting                B. collector                  C. collect                   D. collection

10. I wish I...........a new computer.

A. had                         B. had had                  C. have                      D. would have

III. Give the correct tense or form of the verbs in brackets.( 2pts)

1. Mary spent hours (1. repair ) ...................................her bike.

2. They advised him ( 2.not/ cross )...................... the street aganist the red lights.

3. He and his sister (3.not/ meet) ........................my friends since last Christmas

4. She (4.work) ..........................................here since she left school ?

5.  Everyone (5. read) this novel, let us ( 6.discuss) ....................................... it.

6. I (7. know) ..............her for six years, when I met her, she (8.work) ...................in a Law office.

7. They’d rather (9.walk) ...........................than (10.go) ..........................by car.

IV. Choose the word or phrase that best fits the blank space in the  passage. ( 1,5pts)

For many people, traveling by plane is an exciting experience. Others, however, find the whole idea quite terrifying, (1) ................. flying is no more dangerous (2) ......................any other form of travel  and some experts say it is considerably safer. It is known, however, that most accident occurs during taking off and landing when a (4) ......................decisions are vitally important.

The people (5) ............. job it is to look after the passengers, the stewards and stewardnesses play an important part in helping passengers to (7)................ safe and comfortable. Indeed for many passengers being taken such care of is all part of the total experience. No other form of travel involves waiting for  people in quite the same (10) ................ , with food, drink, newspapers, magazines, music, and even video films.

1.

A. although

B. too

C. and

D. because

2.

A. as

B. than

C. then

D. with

3.

A. leader’s

B. chief’s

C. driver’s

D. pilot’s

4.

A. whose

B. which

C. their

D. that

5.

A.experience

B. rest

C. feel

D. lie

6.

A. way

B. kind

C. sort

D. part

 

V. Read the passage and choose the best answer for the questions.(1pt)

Every year people in many countries learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Others study by themselves. A few learn English just by hearing the language in films, on television, in the office or among their friends. Most people must work hard to learn English.

            Why do all these people learn English? It’s not difficult to answer this question. Many boys and girls learn English at school because it is one of their subjects. Many adults learn English because it is useful for their work. Teenagers often  learn English for their higher studies because some of their books are in English at the college or university. Other people learn English because they want to read newspapers or magazines in English.

1. According to the writer. English is learnt by...............

A. young children                   B. adults          C. teenagers                D. all are correct

2. In the line 2 of the second part, the word “it” refers to..........

A.country                                B. young children       C.English        D. question

3. Where do many boys and girls learn English?

A. at home                  B. at school     C. in evening classes      D. in the office

4. Why do adults learn English?

A. Because they want to see movies in English            B. Because they need it for their job.

C. Because they are forced to learn it                D. Because it’s not difficult to learn.

5. What of the following is NOT mentioned in the passage?

A. Children like reading English newspapers  B. People in many countries learn English

C. English is one subject in school.             D. Some books are written in English.

VI. Rewrite each sentence, beginning as shown, so that the meaning stays the same.(1,5pts) 

1.   They will have to change the date of the meeting again.

àThe date...............................................................................................................................

2.  “I am going to meet my father in front of the station”, said Huy.

 àHuy said that……………………………………………..…………………..……

3.   Her mother can cook better than her.

 àShe can’t………………………………………….……………………….…….

4.   I don’t have a computer.

 àI wish……………………………………..…….……………….…………………

5.   I haven’t met him for two years.

àIt’s ........................................................................................................................................

VII. Use the words or phrases given to complete the sentences.(1pt)

1.There / used / be / Church / near / post office / my town.

...................................................................................................................................................................

2.While / I / open / letter /, phone / ring

...................................................................................................................................................................

3.I / be / very pleased / see / Tom / again / after / long time.

...................................................................................................................................................................4.You / look / thinner . You / lose / weight ?

...................................................................................................................................................................

5.That / my old house / I / born / grew up .

..................................................................................................................................................................

 

Đáp án

I. 1 điểm : 0,2/1 câu trả lời đúng.

1. D                 2. B                 3. D                 4. D                 5. A

II. 2 điểm: 0,2/1 câu trả lời đúng.

1. C

2. B

3. A

4. A

5. B

6. D

7. C

8. C

9. B

10. A

 

III. 2 điểm: 0,2/1 câu trả lời đúng.

1.  repairing                 2. not to cross              3. haven’t met            

4. Has she worked.......5. reads                        6. dicuss         7. have known   

8. worked                    9. walk                        10. go

IV. 1,5 điểm : 0,25/1 câu trả lời đúng.        

1.A                  2.B                  3.D                  4.A                  5. C                 6. A

V. 1điểm : 0,2/1 câu trả lời đúng.

1.D                  2.C                  3.B                  4.B                  5.A

VI. 1,5 điểm : 0,3/1 câu trả lời đúng.          

1.The date of the meeting will have to be changed again.

2.Huy said that he was going to meet his father in front of the station.

3.She can’t cook as well as her  mother.

4.I wish  I had a computer.

5.It’s two years since I last met him.

VII. 1 điểm : 0,2/1 câu trả lời đúng.

1. There used to be a Church near the post office in my town

2. While I was opening the letter, the phone rang

3. I am very pleased to see Tom again after a long time.

4. You look thinner . Have you losen weight ?

5.That is my old house where I was born and grew up.        


Hy vọng với bài viết trên đây các bạn đã có thể nắm vững được cấu trúc Đề thi tiếng Anh vào lớp 10

Chúc các bạn học tập tốt!