Thứ ba ngày 13 thg 11 năm 2018
Tiếng Anh phỏng vấn
Nhận lộ trình giao tiếp bài bản
Cùng học bổng lên tới 1 triệu đồng
Tiếng Anh giao tiếp