Học cách nói số trong thuyết trình báo cáo tài chính, kế toán

Học cách nói số trong thuyết trình báo cáo tài chính, kế toán
Cách đọc các con số với dấu chấm, dấu phẩy trong tiếng Anh

Chúng ta hay đau đầu với các con số, dấu chấm, dấu phẩy ... đọc như thê nào nhỉ? Đặc biệt đối với các bạn làm việc chuyên ngành kế toán - tài chính và việc bạn phải sử dụng tiếng Anh giao tiếp thuyết trình trong các buổi họp của công ty hay đối tác là điều tất yếu bạn sẽ phải báo cáo về các dữ liệu sẽ là các con số. Vì vậy, tại bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn cách đọc các con số với dấu chấm, dấy phẩy.

Hôm nay cùng Ms Hoa Business English học CÁCH NÓI SỐ TRONG TIẾNG ANH nhé

1. Cách đọc dấu chấm (.)

Dấu chấm trong tiếng Anh khác tiếng Việt nhé. Ví dụ tiếng Việt đọc là sáu phẩy năm (6,5) thì tiếng Anh lại đọc là 6 chấm 5 (6.5)

Ví dụ: 


6.02: six point oh two


0.04: zero (or nought) point oh four. Từ “nought” là một từ dân Anh hay dùng, các bạn đọc nó như đọc từ “not”.


0.007: zero point double oh seven


56.354: fifty-six point three four five. Nên nhớ ở phần này các bạn chỉ đọc số sau dấu chấm.


2. Cách dùng dấu phẩy thì sao? Cũng ngược lại với tiếng Việt đó


12,076: twelve thousand and seventy-six.


2,534,210: two million, five hundred and thirty-four thousand, two hundred and ten

 

Rất dễ hiểu phải không các bạn? Ms Hoa Business English chúc các bạn học thật tốt, đọc thật đúng khi gặp các con số phức tạp như trên nhé.