Unit 6: Từ vựng miêu tả kí hiệu (signals) hạ cánh máy bay

Thứ tư ngày 24 thg 02 năm 2016
Unit 6: Từ vựng miêu tả kí hiệu (signals) hạ cánh máy bay
Hãy cùng cô tìm hiểu về những kí hiệu, biển báo khi hạ cánh máy bay các bạn nhé!

Việc nhận biết những kí hiệu (signals) hoặc biển báo (signs)  cực kì quan trọng khi phi công hạ cánh máy bay. Phi công sẽ phải nắm được vị trí lăn bánh, biển báo sức gió, vị trí đỗ máy bay, quyết định tốc độ lăn bánh của máy bay...

Vậy, hãy cùng mshoagiaotiep làm bài tập dưới đây để tìm hiểu những kí hiệu, biển báo đó ngày hôm nay nhé!

a.  b. c.
d. e. f.
g. h. i.
j. k.

l.

 

Một số kí hiệu, biển báo ta học được:

1. C        Centre line marking – đánh dấu tâm đường lăn máy bay

2. d        runway taxi holding position – vị trí lăn trên mặt đất của máy bay

3. b        runway designator – kí hiệu đường băng

4. e         taxiway location sign – biển báo đường lắn

5. f         direction sign – biển báo chỉ dẫn

6. l          connect ground power – yêu cầu tiếp đất

7. h        reserved for helicopter – chỗ đỗ chỉ dành cho trực thăng

8. i          move ahead – đi tiếp

9. g         taxiway A changing direction – vị trí lăn A đổi hướng

10. j       slow down – đi chậm/giảm tốc độ

11. a      threshold marking – đánh dấu ngưỡng vào

12. k      wind direction and speed – kí hiệu hướng và tốc độ của gió