Tiếng Anh hàng không

Tiếng Anh hàng không

Unit 9: Từ vựng miêu tả nguyên nhân máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Hôm nay hãy cùng cô tìm hiểu về một số từ vựng miêu tả nguyên nhân máy bay phải hạ cánh khẩn cấp các bạn nhé!
xem thêm

Unit 8: Cụm động từ hướng dẫn di chuyển máy bay (ground movements)

Cùng cô tìm hiểu về những cụm động từ hướng dẫn di chuyển máy bay nhé!
xem thêm

Unit 7: Từ vựng hướng dẫn di chuyển máy bay

Cùng cô tìm hiểu về từ vựng hướng dẫn di chuyển máy bay nhé!
xem thêm

Unit 6: Từ vựng miêu tả kí hiệu (signals) hạ cánh máy bay

Hãy cùng cô tìm hiểu về những kí hiệu, biển báo khi hạ cánh máy bay các bạn nhé!
xem thêm

Unit 5: Từ vựng miêu tả phương tiện giao thông (Vehicles) trong Hàng không

Cùng co tìm hiểu những từ vựng về phương tiên giao thông thường xuyên được sử dụng ở sân bay các bạn nhé!
xem thêm

Unit 4: Từ vựng về điều kiện thời tiết trong hàng không

Cùng cô tìm hiểu về từ vựng về điều kiện thời tiết trong hàng không các bạn nhé!
xem thêm