[2 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày] Bí kíp phân biệt 'Say' và 'Tell'

[2 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày] Bí kíp phân biệt 'Say' và 'Tell'
Chúng ta đều biết 'Say' và 'Tell' có nghĩa là nói nhưng sử dụng chúng trong trường hợp nào mới chuẩn? Hãy cùng theo dõi video của cô các bạn nhé!

Chúng ta đều biết 'Say' và 'Tell' đều có nghĩa là nói nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Vậy sử dụng chúng trong trường hợp nào mới chuẩn? Hãy cùng theo dõi video của cô các bạn nhé!

      Bài viết cùng chủ đề

1. Cách dùng 'Say'

- Say + something (+to someone)
- Say + "that/wh-" + clause
- Say + to + verb

 

'Say' là động từ mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”.

Ví dụ:

– She said (that) she had a flu.
– You’ve said “I love you” in Korean. Could you say that again?

Ở cả 2 ví dụ trên, ta thấy rằng sau “say” là đại từ “that” nhằm mục đích nhắc lại cụm danh từ ở phía trước, hoặc là một mệnh đề

Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody.

Say thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra)

Ví dụ: "Come in", she said.

Chúng ta không thể nói "say about", nhưng có thể nói "say something about".

Ví dụ: I want to say something/a few words/a little about my job.

2. Cách dùng 'Tell'

- Tell + someone + (about) something
- Tell + someone + "that" clause
- Tell + someone + to + verb

 

'Tell' là động từ mang nghĩa “kể, nói với ai điều gì đó (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something) , cho ai biết điều gì (tell somebody about something)”

Ví dụ:

- The teacher is telling the class an interesting story.
- Please tell him to come to the blackboard.
- We tell him about the bad news.

'Tell' thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.

Ví dụ: Have you told him the news yet? 

'Tell' cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.

Ví dụ: Ann told me (that) she was tired

'Tell' được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...

Ví dụ: Can you tell me when the movie starts?

'Tell' cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.

Ví dụ: The doctor told me to stay in bed.

3. Bài tập thực hành

  • Don’t _____ him about our plans.
  • I waited for an answer, but she didn’t ____ a word.
  • He ______ that he would wait for me at the library.
  • He _____ us that he was going to buy a new car.
  • To ____ you the truth, I don’t remember anything
  • Do you know how to ____ good-bye in Arabic?
  • Can you_________me the time?
  • Do you agree with me! – You are___________me!
  • It’s hard __________ which is the right way leading to her house.
  • That is ____________, you are fired.

4. Đáp án

 

CÂU

1

2

3

4

5

ĐÁP ÁN

Tell

Say Said Told Tell

CÂU

6

7

8

9

10

ĐÁP ÁN

Say Tell Telling Saying To say

 

>> Để được giải đáp các thắc mắc về phương pháp học tiếng Anh giao tiếp và nắm trọn kiến thức ngữ pháp quen thuộc, bạn có thể đăng ký ngay tại đây nhé: